Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
   Puheenjohtajan palsta

 
     
 
     Harri Lepolahti

Helsingin kihlakunnan ulosottovirasto
kihlakunnanulosottomies
SUY ry:n hallituksen puheenjohtaja
puh. 029 562 2845
gsm. 050 366 7904

etunimi.sukunimi@oikeus.fi
 
     
 


  Suy jäsentiedote 03/2017

02.03.2017  
  1. Kutsu kevätkokoukseen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä JHL-talolla 11.3.2017 klo 15:00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säänöissä määrätyt asiat. Kokousta ennen on kahvitarjoilu klo 14:00 ja sen jälkeen johtava hallintovouti Elina Arpiainen kertoo viimeisimmät kuulumiset URA-hankkeen osalta. Kokouspaikan osoite on Sörnäisten Rantatie 23, Helsinki. Tarjoilujen varaamiseksi osallistujien toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon Seijalle p. 040-511 7259 tai Sadulle p. 050-405 8480.

2. Liittovaalit

Liittovaalit käydään 13.-28.3.2017. Äänestysaineisto postitetaan jäsenille ensi viikon aikana. Äänestää voi sähköisesti sekä postitse. Yhdistys on pyytänyt liittoa arpomaan äänestäneiden jäsentemme kesken 3 kpl 100 euron Sokos-Hotellin lahjakortteja. Yhdistyksen asettamana ehdokkaana vaaleissa on Harri Lepolahti nro 73. Toivomme jäsenten äänestävän yhtä aktiivisesti kuin aikaisemmissakin vaaleissa.

3. URA-hanke

Valtakunnanvoudin ilmoituksen mukaan URA-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä saa työnsä valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen ehdotus lähtee lausuntokierrokselle ja luovutetaan ministerille vielä ennen kesälomia. Eduskunnalle esitys on tarkoitus antaa syksyllä. Yhdistys jatkaa koko ajan vaikuttamistyötä ammattikunnan tehtävien, työpaikkojen ja työehtojen puolesta.

VES- neuvotteluissa ei ole tapahtunut edistymistä. Valtakunnanvoudinvirasto on ilmoittanut, että sen tavoitteena on kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen uudistaminen, mutta mitään kirjallista esitystä uudesta järjestelmästä VVV ei ole vielä antanut. Alustavia neuvotteluja on käyty sekä perusperinnän että laajan perinnän osalta. Työnantajalla näyttää olevan selvä pyrkimys kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen alentamiseen, mikä vaikeuttaa neuvotteluasetelmia uudesta palkkausjärjestelmästä.

Hyvää kevään jatkoa kaikille yhdistyksen jäsenille

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 01/2017

26.01.2017  
  1. Yhdistyksen lausunto valmisteilla olevasta ulosoton organisaatiosta URA-hankkeeseen liittyen

SUY on antanut lausunnon valmisteltavana olevasta rakenneuudistushankkeesta. Lausunnossa yhdistys katsoo, että rakenneuudistuksen tavoitteet tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamisesta ovat hyväksyttäviä. Keinoista säästöjen aikaan samiseksi olemme erimieltä. Perinnän jakaminen palkkojen alentamiseksi ei ole hyväksyttävä keino. Siirtymistä yhteen virastoon pidetään hyväksyttävänä. Kohtuulliset asiointi- ja toimitusmatkat edellyttävät nykyisen toimipaikkaverkoston säilyttämistä

  Lausunto kokonaisuudessaan

2. Kevätkokous ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät 11.-12.3.2017

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 11.3.2017 Helsingissä JHL:n keskustoimistolla. Kokouksen yhteydessä järjestetään oikeushallinnon ajankohtaispäivät. Ajankohtaispäivät alkavat maissa JHL:n keskustoimistolla ja jatkuvat risteilyllä Tallinnaan. Ilmoittautuminen oikeushallinnon ajankohtaispäiville tehdään liiton nettisivujen kautta. Kevätkokoukseen voi osallisitua ilman ilmoittautumista.

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

3. Liiton edustajistovaalit 13.-29.3.2017

JHL:n edustajistovaalit järjestetään 13.- 29.3.2017. Vaaleissa valitaan 120 jäsentä liiton ylintä päätösvaltaa käyttävään edustajistoon. Vaaliaineisto postitetaan jäsenille maaliskuun alussa. Äänestää voi sähköisesti tai postin välityksellä. SUY pitää tärkeänä, että sillä olisi edustus liiton edustajistossa. Yhdistys on asettanut syyskokouksessa ehdokkaaksi Harri Lepolahden.

Ammattiliitto on jäsentensä liitto ja yhtä vahva kuin sen jäsenet ovat. Äänestysaktiivisuus kertoo jäsenistön vahvuudesta. Mitä suurempi äänestysaktiivisuus on, sitä laajempaa jäsenjoukkoa edustajiston jäsenet edustavat ja sitä vahvempi edustajisto on. SUY toivoo jäsenten käyttävän äänioikeuttaan edustajistovaaleissa.

Hyvää kevään jatkoa

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *