Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2002
 
1. Yleistä

Yhdistys on Ammattiliitto VAL ry:n valtakunnallinen osasto, jonka jäsenet ovat ympäri maata ja jonka toiminnan tarkoitus on avustavan ulosottomiehen edunvalvonta.

2. Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 11.03.2002 Tallinnassa (matkalla 43 jäsentä) ja syyskokous 18.11.2002 Kotkassa (läsnä 105 jäsentä).

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Mauno Laaninen ja hallituksen jäsenet olivat
Hannu Virkkala (varapuheenjohtaja), Kari Nissinen (taloudenhoitaja),
Juha Aarnio (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Harri Lepolahti, Mikko Rilasti, Heikki Järvinen, Tarja Laaksonen, Kari Mäenpää ja Yrjö Salmela.
Varajäsenet: Vesa Heikkinen, Ilkka Västi, Jarmo Johansson, Pekka Lehtinen ja Raija Rihkajärvi-Ruohonen.
Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin neljä kertaa. Poissaoloja oli neljä ja silloin varajäsen oli paikalla. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostin kautta oli viikottaista.

3. Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies.
Alueellisia luottamusmiehiä on ollut kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäisenä omana alueenaan.

Paikalliskokoukset järjestettiin luottamusmiesalueittain

10.10.2002 Turku (lm Tarja Laaksonen) läsnä 23 jäsentä
23.10.2002 Seinäjoki ja 4.10.2002 Jyväskylä (lm Heikki Järvinen) läsnä yht. 28
11.10.2002 Nokia (lm Kari Mäenpää) läsnä 10
29.10.2002 Helsinki, uo-virasto (lm Juha Aarnio) läsnä 31
07.11.2002 Iisalmi (lm Kari Nissinen) läsnä 9
17.10.2002 Kotka (lm Mikko Rilasti) läsnä 9
15.10.2002 Lohja, (lm Kaisa Metsäportti) läsnä 16
24.10.2002 Oulu (lm Hannu Virkkala) 9

Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esitykset sääntömääräiselle syyskokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Ne palvelivat siten tiedottamista jäsenille, jotka eivät käy vuosikokouksissa.
Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin vuosikokouksissa rannekellot.

4. Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2002 yhteensä 517,
(naisia 155 ja miehiä 362), joten jäsenmäärä on pysynyt vakaana.
Jäsenhankinta on onnistunut eläkkeelle lähteneiden jälkeen virkoihin nimitettyjen osalta.

5. Koulutus-, kurssi- ja virkistystoiminta

Työnantaja jatkaa koulutukseen panostamista; oikeustieteellinen kurssi ja lääneissä laaja uuden UL 3 luvun / Uljas koulutusta.
Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhteydessä 18.11.2002 Kotkassa ja sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö. Paikalla oli ulosoton ylin johto.

Liiton kursseille osallistuttiin vilkkaasti, yht. 45 osallistujaa; helmikuussa erikoisperinnän neuvottelupäiville 21 ja lokakuussa oikeushallinnonneuvottelupäiville 11 henkeä, työsuojelu- ja työterveyspäiville yksi ja työsuojelukursseille kaksi jäsentä ja SAK:n työympäristöseminaariin yksi. Kotisivujentekokursseille osallistui yksi ja pitkin vuotta yksittäisiä jäseniä mikrotietokonekursseille. Suosittuja olivat harrastekursseista laskettelukurssi (4), ruskakurssi ja perhelomaviikko.
Liiton kurssien kaikki kustannukset myös perheenjäsenen, korvataan ovelta ovelle. Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä. VAL-Yhteistyöryhmät kokoavat yhteen eri osastoja maakunnallisesti virkistystoimintaan. Yhdistyksen vuokramökin edelleen vuokraamista jäsenille jatkettiin.

6. Järjestötoiminta

Liittokokous oli toukokuussa ja yhdistyksen kaikki ehdokkaat (6) olivat äänimäärien kärjessä. Liittokokouksen valinnoissa oli oikeusminiteriön hallinto vahvasti esillä.
Liittohallitukseen valittiin Mauno Laaninen ja hänen varalleen Terttu Sandelin.
Laaninen valittiin edelleen liiton varapuheenjohtajaksi sekä VTY:n hallitukseen. Vaikuttaminen liiton toimintaan ja siten koko ammattikunnan edunvalvonnan laatuun ovat sitä kautta vahvistuneet. Yhteistyötä tehtiin muiden oikeusministeriön hallinnon vallilaisten yhdistysten kanssa ja yhdessä haastemiesten kanssa edustavuus on 750 jäsentä.

7. Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tulee liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa on tiivistettyä tietoa edelleen tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti on kaikki kätevästi tavoittava tiedonkulkukanava. Liiton sivut www.valry.fi ovat laadukkaat. Yhdistyksen omia sivuja ei saatu julkaistua 2002 puolella, mutta kevätkokoukseen 2003 mennessä ne jo olivat liiton palvelimelle.

8. Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Syyskokouksen jäsenruokailuun saatiin liitolta tukea.
Tilikertomus annetaan erikseen ja tilintarkastajina olivat Asko Keränen ja Heino Asikainen.

9. Edunvalvonta

9.1 Sopimustoiminta

Vuosi 2002 oli kaksivuotisen TUPO- sopimuksen toinen vuosi.
Sopimus sisälsi myös luottamusmies- ja työsuojelusopimuksiin korjauksia. Syksyn 2002 uusi TUPO- sopimus on myös kaksivuotinen ja kausi alkoi 1.2.2003. Jäsenten kannanotto neuvottelutulokseen kerättiin sähköpostitse luottamusmiesten kautta.
Virkaehtosopimusten tarkentavien sopimusten osalta; ulosotto-ves (järjestelyvarat ts kuopat ja tekstien tarkastaminen sekä erikoisperintä) neuvottelut siirtyivät keväälle 2003. Keskusjärjestötason sopimana tällä kaudella tullaan toteuttamaan valtion erityinen palkkaohjelma keskeisimpänä tavoitteena virastoittain sovittavien palkkausjärjestelmien käyttöönottaminen, tämä tarkoittaa oikeusministeriössä OM-Columbusta.

Oikeusministeriön hallinnon YT- sopimukset tarkistettiin ja allekirjoitettiin 11.11.2002 Ministeriö antoi virastoille 19.09.2002 ohjeen työnsuojelun yhteistoimintasopimuksen perusteella työsuojelun järjestämisestä.
1.1.2003 voimaan tullut uusi työturvallisuuslaki korostaa entistä enemmän henkisen kuormituksen ehkäisemistä. Työssä jaksamiseen saatiin eväitä ASLAK-kuntoutuksesta.

9.2 Työnantaja-asiat/työryhmät ja esitykset

Ulosoton ULJAS tietojärjestelmän uudistustyössä on eri työryhmissä yhdistyksen jäseniä.
Ulosottolain neljännen luvun muuttamiseksi käytiin keskusteluja lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa ja virkanimike asiaan luvattiin palata, kun lain 5. ja 6. luku ovat uudistettu.
Muut liiton lakiesitykset 1) Kotikuntalakiin tehtiin esitys kiinteistöjen talokirjojen pitämisestä ja viranomaisten pääsemisestä kiinteistöihin. 2) Lakiin oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta valtion palveluksessa oleville (269/74) 1 a§:n luetteloon lisättävä mm avustava ulosottomies ja haastemies.

10. Yhteenveto

Ulosottovirastoissa vuosi 2002 oli valmistautumista suureen muutokseen. Siihen kasaantuu odotuksia, mutta myös pelkoja uudella tavalla tehtävän työn hallinnasta ja jaksamisesta. Yhdistyksen edunvalvonta oli ja on jäsenten tukena ja mukana muutoksessa.

Jäseniä ja liittoa kiittäen
Seinäjoella 09.03.2003

SUY:n hallitus 2002