Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry
 Finlands Utsökningsöverinspektörer och -inspektörer rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
   Puheenjohtajan palsta

 
     
 
     Harri Lepolahti

SUY ry:n hallituksen puheenjohtaja

puh. 02956 59525

etunimi.sukunimi@oikeus.fi
 
     
 


  Suy jäsentiedote

1/2024  
  Oikein hyvää alkanutta vuotta !

Uusi vuosi on tuonut mukanaan muutoksia niin ulosottolaitoksen, liiton kuin yhdistyksemmekin johdossa. Valtakunnanvouti on vaihtunut Juhani Toukolan jäädessä eläkkeelle ja Veikko Minkkisen astuttua hänen tilalleen ulosottolaitoksen johtoon.

Liittomme JHL:n puheenjohtaja on vaihtumassa Päivi Niemi-Laineen siirryttyä muihin tehtäviin. Uusi puheenjohtaja valitaan edustajiston kokouksessa 8.2.2024.

Yhdistyksemme vuosikokous on myös valinnut sääntöjen mukaisesti uudet toimihenkilöt kaudelle 2024-25.

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin marraskuun lopussa Turussa. Käsittelyssä oli toimihenkilövalintojen lisäksi luottamusmiesten valinta ja toimintasuunnitelman sekä talousarvion vahvistaminen vuodelle 2024.

Yhdistyksen jäsenkokouksen hyväksymät toiminnan painopistealueet vuodelle 2024 ovat:

          ● Jäsenhankinta, järjestämistyö ja jäsenkiinnittyminen
          ● Paikallisen edunvalvonnan ja järjestöllisen voiman vahvistaminen
          ● Jäsenten työehtojen parantaminen
          ● Ammattialatoiminnan vahvistaminen

Ulosottomiehet tekevät yhteiskunnallisesti erittäin merkittävää ja arvokasta työtä. Ulosoton rakenne- uudistuksella on ollut suuri vaikutus ulosottomiesten tehtäviin, työmenetelmiin, virkarakenteeseen, palkkaukseen ja työssäjaksamiseen.

Yhdistys osallistuu aktiivisesti kehittämistyöhön ulosottomiesten etujen ajamiseksi. Yhdistys huolehtii siitä, että ulosottomiesten asiantuntemus ja mielipiteet otetaan huomioon. Yhdistyksen tärkeimpänä tavoitteena on jäsenten työpaikkojen, työehtojen ja työolosuhteiden turvaaminen ja kehittäminen.

Toimintavastuu edunvalvonnan ja järjestötoiminnan osalta on kaudelle 2024-2025 valitulla hallituksella ja yhdistyksen puheenjohtajalla.
Luottamusmiesten tehtävänä on paikallistason edunvalvonnan lisäksi jäsenhankinta ja jäsenhuolto. Yhdistyksen uusien toimihenkilöiden ja luottamusmiesten tiedot löytyvät yhdistyksen sivuilta.

Tehdään tästä yhdessä hyvä edunvalvonnan vuosi !

Harri Lepolahti
Puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

03.02.2022  
  Jäsentiedote 1/2022 (edustajistovaalit, ves-neuvottelut ja rakenneuudistus)

Tervehdys kailille yhdistyksen jäsenille, virassa oleville sekä Vanhoille Karhuille !

Vuosi 2022 on lähtenyt edunvalvonnan näkökulmasta vilkkaasti liikkeelle. Aktiiveillamme ja neuvottelijoillamme on ollut sopivasti kiirettä yhteisten asioiden parissa erityisesti rakenneuudistuksen toimeenpanoon ja ves-neuvotteluihin liittyen.

Keskustason neuvottelutkin valtion pääsopimuksesta ovat käynnissä ja seuraamme niitä tiiviisti. Tämän osalta valmista pitäisi tulla helmikuun loppuun mennessä, jolloin nykyinen sopimuskausi päättyy. Keskustasolla sovitaan mm. sopimuskauden palkankorotuksista.

ANNA ÄÄNESI KUULUA LIITON EDUSTAJISTOVAALEISSA

JHL:n edustajistovaalit käydään 7.2-1.3.2022. Vaaleissa valitaan liiton ylimmän päättävän elimen edustajiston jäsenet. Edustajistossa on 120 jäsentä ja edustajiston toimikausi on viisi vuotta. Vaaliaineisto on lähetetty äänioikeutetuille jäsenille postitse.

Äänestää voi sähköisesti ja postitse 7.2 alkaen. Yhdistyksemme kuuluu kotipaikan perusteella Etelä-Suomen vaalipiiriin ja yhdistyksen asettamana omana ehdokkaana vaaleissa on puheenjohtaja Harri Lepolahti ehdokasnumerolla 68.

Liitto arpoo kaikkien vaaleissa äänestäneiden kesken 5 kpl 1000 euron lahjakortteja ja 3 sähköpyörää.
Lisäksi oma yhdistyksemme arpoo äänestäneiden yhdistyksen jäsenten kesken 3 kpl 100 euron lahjakortteja.

Lisätietoa vaaleista löytyy liiton sivuilta: https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/jhln-vaalit-2022/

Yhdistys kannustaa jäseniä käyttämään ääntään ja osallistumaan vaaleihin.

Perustäytäntöönpanon VES-neuvottelut

Perustäytäntöönpanon ulosottotarkastajien palkkausjärjestelmästä käydään parhaillaan neuvotteluja oikeusministeriön kanssa. Yhdistyksemme neuvotteluryhmässä ja asiantuntijaryhmässä on vahva ulosottotarkastajien edustus.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että ulosottotarkastajille olisi tulossa oma tarkentava virkaehtosopimus ja palkkausjärjestelmä olisi palkkatekijöiltään hyvin pitkälle saman kaltainen kuin ulosottoylitarkastajilla. Viimeksi neuvotteluissa on keskusteltu kokemusosien ja henkilökohtaisen palkanosan kriteereistä. Tehtäväkohtaisen palkan tasosta on myös keskusteltu ja tehty laskelmia sen pohjalta.

Palkkausjärjestelmän valmistelu ja neuvottelut ovat sujuneet siinä määrin myönteisissä merkeissä, että tarjouksestakin päästään todennäköisestikin keskustelemaan lähiaikoina. Kun neuvotteluratkaisu syntyy, yhdistyksen jäseninä olevat ulosottotarkastajat saavat jäsenkokouksessa päättää sopimuksen hyväksymisestä / hylkäämisestä.

Ulosottolaitoksen rakenneuudistus

Ulosoton rakenneuudistus merkitsi 1.12.2021 siirtymistä yhden viraston malliin (Ulosottolaitos) ja sitä, että kihlakunnanulosottomiehen tehtävät jaettiin kahdelle eri virkamiesryhmälle, ulosottoylitarkastajat ja ulosottotarkastajat. Samalla kihlakunnanulosottomiehen virkanimike poistui.

Vakituisessa virassa työskennelleet kihlakunnanulosottomiehet (n. 380) siirrettiin ulosottoylitarkastajan virkoihin ja he muodostavat alueellisen laajan täytäntöönpanon (5 aluetta) ja valtakunnallisen erityistäytäntöönpanon. Ulosottoylitarkastajan tehtävänkuva käsittää samat tehtävät kuin oli kihlakunnanulosottomiehellä.

Perustäytäntöönpanoa, joka on valtakunnallinen toiminto tekee 180 ulosottotarkastajaa ja heidät on rekrytoitu julkisella haulla uusiin virkoihin.
Perustäytäntöönpano on perintää sähköisin työvälinein ja puhelimella, asiakasta toimipaikassa tapaamatta. Näin esim. Oulussa työskentelevä ulosottotarkastaja voi hoitaa turkulaisen velallisen asioita.

Ulosottoylitarkastajien uudesta palkkausjärjestelmästä saatiin neuvoteltua sopimus 05/2021 ja siinä yhteydessä sporttelit poistuivat kokonaan. Näin ulosottomiehet siirtyivät kokonaispalkkaukseen. Ulosottotarkastajien osalta neuvottelut palkkausjärjestelmästä ovat vielä kesken.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys on vaihtanut muutosten johdosta nimensä ja on nykyään Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry. Yhdistys kuuluu Julkisten ja Hyvinvointialojen liittoon.

Valoisaa kevään odotusta kaikille !

Harri Lepolahti
Puheenjohtaja
Suomen Ulosottoylitarkastajat ja -tarkastajat ry


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

21.09.2021  
  Pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen valinta

JHL:n oikeusministeriön ja hallinnonalan pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen toimikausi on katkolla vuoden vaihteessa. JHL:n pääluottamusmiehet edustavat liiton kolmen oikeushallinnon yhdistyksen jäseniä. Yhdistykset ovat Suomen Ulosottoylitarkastajat- ja tarkastajat ry, Suomen Haastemiehet JHL ry ja Oikeushallinnon Toimihenkilöt JHL ry.

Yhdistysten muodostama oikeushallinnon neuvottelukunta on valmistellut pääluottamusmiehen valintaa kokouksessaan 20.9.2021 ja neuvottelukunta toimii vaalitoimikuntana.
Pääluottamusmiehenä toimii tällä hetkellä Harri Lepolahti ja varapääluottamusmiehenä Matti Hiitola. Molemmat ovat ilmoittaneet olevansa valmiita jatkamaan.

Muilla pääluottamusmiehen ja varapääluottamusmiehen tehtävistä kiinnostuneilla liiton jäsenillä on mahdollisuus ilmoittautua ehdokkaaksi 15.10.2021 mennessä.
Pääluottamusmies ja varapääluottamusmies valitaan neljän vuoden toimikaudeksi (2022-2025). Jos ehdokkaita on enemmän kuin paikkoja, järjestetään vaalit yhdistysten syyskokouksissa.
Ilmoittautumiset ehdokkaaksi pyydetään toimittamaan neuvottelukunnan sihteerille Harri Turuselle sähköpostiharri.turunen@jhl.fija puh. 050 461 9303.Häneltä saa myös lisätietoja asiasta.

Oikeushallinnon neuvottelukunta
Vaalitoimikunta


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

21.09.2021  
  Perustäytäntöönpanon sopimusneuvottelut käyntiin

Olemme kiirehtineet perustäytäntöönpanon palkkausjärjestelmää koskevien ves-neuvottelujen aloittamista. Työnantaja on vastannut pyyntöömme ja kutsunut neuvotteluosapuolet valmistelevaan kokoukseen 7.10.2021.
Neuvotteluja varten lisäämme ves-neuvotteluryhmäämme perustustäytäntöönpanon edustuksen ja kokoamme erillisen asiantuntijaryhmän neuvottelijoidemme tueksi. Neuvotteluista informoidaan jäsenistöä säännöllisesti.

Yhdistyksen syyskokous

Suomen Ulosottoylitarkastajat- ja tarkastajat ry:n syyskokous pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 13:00 Helsingin toimipaikassa.
Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteydellä sillä rajoituksella, että mahdollisissa vaaleissa äänioikeutta voivat käyttää vain kokouspaikalla läsnä olevat. Kokouksessa käsitellään toimintasuunnitelma, talousarvio sekä valitaan hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet. Lisäksi päätetään yhdistyksen ehdokkaista liittovaaleihin. Kokouskutsu ja asialista lähetetään erikseen lähempänä kokousta.

Aluekokoukset

Yhdistyksen syyskokousta ennen pidetään loka-marraskuun aikana jokaisen yksikön osalta aluekokous. Kokoukset järjestetään etäkokouksina ja niissä käsitellään alueen esitys luottamusmieheksi, aluemäärärahan käyttö ja keskustellaan ajankohtaisista edunvalvonta-asioista. Kutsu aluekokoukseen lähetetään luottamusmiehen toimesta.

Julkisten ja Hyvinvointialojen liiton edustajistovaalit

JHL:n edustajistovaalit pidetään 7.2-1.3.2022. Ehdokasasetteluaika on 1.10-15.12.2021.
Jos olet kiinnostunut asettumaan ehdolle liittovaaleihin niin ole yhteydessä 15.11.2021 mennessä yhdistyksen sihteeriin Satu Kallioon sähköposti: satu.h.kallio@oikeus.fi
Yhdistyksemme ehdokkaat vahvistetaan syyskokouksessa 19.11.2021.

Suomen Ulosottoylitarkastajat- ja tarkastajat ry


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 10/2020

08.10.2020  
  JÄRJESTÖT TEKIVÄT OIKEUSMINISTERIÖLLE EHDOTUKSEN PALKKARATKAISUKSI

Kihlakunnanulosottomiehiä edustavat järjestöt ovat jättäneet työnantajalle yhteisen ehdotuksen uudeksi palkkausjärjestelmäksi. Ehdotus sisältää sekä ulosottotarkastajien, että ulosottoylitarkastajien palkkauksen.
Odotamme työnantajan vastausta lähiaikoina.

YHDISTYS VAATINUT MÄÄRÄAIKAISTEN VAKINAISTAMISTA ENNEN UUSIEN YLITARKASTAJIEN REKRYTOINTIA

Pääluottamusmies on käynyt neuvotteluja valtakunnanvoudinviraston kanssa määräaikaisten kihlakunnanulosottomiesten vakinaistamisesta. Neuvotteluissa on käyty läpi 98 määräaikaista virkasuhdetta ja niiden perusteiden lainmukaisuus.
Olemme esittäneet työnantajalle kihlakunnanulosottomiehen virkojen täyttämistä ennen ylitarkastajien rekrytointia avoimen haun kautta.

LUOTTAMUSMIESORGANISAATIO UUDISTUU

Yhdistyksen hallitus on päättänyt uudistaa luottamusmiesorganisaatiota ulosottolaitoksen siirtyessä aluejakoon ja yhden viraston malliin. Syyskokouksessa on tarkoitus valita 1 luottamusmies ja varaluottamusmies jokaiselle viidelle laajantäytäntöönpanon alueelle. Lisäksi valitaan 2 luottamusmiestä ja varaluottamusmiestä perustäytäntöönpanoon. Erityistäytäntöönpanoon valitaan 1 luottamusmies ja varaluottamusmies.

YHDISTYKSEN ALUEKOKOUKSET

Yhdistyksen aluekokoukset pidetään poikkeusolojen takia etäyhteydellä ja uuden aluejaon mukaisesti viidellä laajan täytäntöönpanon alueella. Tilaisuuksissa käydään läpi rakenneuudistuksen tilannetta ja tehdään esitys alueen luottamusmiehestä ja varaluottamusmiehestä yhdistyksen syyskokoukselle.
Luottamusmiehet lähettävät kutsun ja linkin aluetilaisuuksiin.

YHDISTYKSEN SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokous pidetään Helsingin ulosottovirastossa torstaina 19.11.2020 klo 13:00.
Kokousta voi seurata ja keskusteluun osallistua etänä. Kokouskutsu ja tarkemmat ohjeet osallistumisesta lähetetään erikseen.
Opintopäivää ei tänä vuonna järjestetä pandemiasta johtuen.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 3/2020 

13.03.2020  
  VAKINAISTEN VIRKAMIESTEN SIJOITTUMINEN UUDESSA ORGANISAATIOSSA

Laajan täytäntöönpanon aluesuunnittelu jatkuu ja vastuuvoudit ovat saaneet viime viikolla valtakunnanvoudinvirastolta tehtäväksi sijoittaa ulosottoylitarkastajat toimipaikkoihin ja ilmoittamaan toimipaikan rootelialueen.

Lähtökohtaisesti vakinaisessa virassa oleva kihlakunnanulosottomies sijoitetaan siihen toimipaikkaan, mikä on hänen nykyinen virkapaikkansa ja rootelialue muodostetaan tämän mukaisesti.

Tästä voidaan kuitenkin poiketa toiminnallisten tarpeiden perusteella ja jos henkilö itse haluaa muuttaa toimipaikkaansa. SUY edellyttää, että henkilöstön sijoittaminen tehdään alueilla avoimesti ja yhteistoiminnassa.

Tarvittaessa apua ja lisätietoa saa omalta luottamusmieheltä.

VES-NEUVOTTELUT JATKUVAT 26.3.2020

Työnantaja on kutsunut järjestöt jatkamaan palkkaukseen liittyviä ves-neuvotteluja. Osapuolet kokoontuvat seuraavan kerran oikeusministeriössä 26.3.2020. Valtion pääsopimuksen osalta neuvottelut ovat myös käynnissä. Sopimuskausi nykyisen

pääsopimuksen osalta päättyy 31.3.2020. Lisätietoa pääsopimusneuvotteluista löytyy liiton sivuilta www.jhl.fi.

ESITYS ULOSOTTOASETUKSISTA LAUSUNNOLLA

Oikeusministeriö on julkaissut esitykset ulosottoasetuksista liittyen toimipaikkoihin, hallintoon ja ulosottomenettelyyn. Esitykset ovat nähtävissä oikeusministeriön lausuntopalvelussa. Ulosoton nykyiset toimipaikat (64 kpl) säilyvät.

Laajaa täytäntöönpanoa ehdotetaan suoritettavaksi kaikissa toimipaikoissa. Perustäytäntöönpanoa esitetään tehtäväksi kuudella paikkakunnalla (Helsinki, Turku, Tampere, Vaasa, Kuopio ja Oulu). Erityistäytäntöönpano jatkuisi nykyisillä kuudella paikkakunnalla.

Ehdotuksen mukaan Ulosottolaitoksen uudistuksen yhteydessä on myös maksimoitava etätyön edistämistä koskevat ratkaisut valtion henkilöstöpoliittisten linjausten puitteissa sekä edistettävä monipaikkaisen työn tekemisen mahdollisuuksia ulosottolaitoksen eri toimipisteissä.

Ehdotuksessa kiinnitetään lisäksi huomiota ruotsinkielisten palveluihin ja edellytetään koko maassa 18 ylitarkastajalta erinomaista ruotsin kielen taitoa.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 

13.03.2020  
  YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS SIIRTYY

Yhdistyksen hallitus on päättänyt siirtää kevätkokousta myöhemmäksi koronavierusepidemian takia.

Kevätkokouksen oli määrä olla 21.3.2020 liiton keskustoimistolla oikeushallinnon ajankohtaispäivien yhteydessä.

Ajankohtaispäivät on myös peruttu. Uusi kevätkokous järjestetään erillisestä kutsusta.

Koronaviruksen vaikutuksista työn tekemiseen löytyy tietoa liiton sivuilta osoitteesta
https://www.jhl.fi/ajankohtaista/teemat/koronaviruksen-leviamisen-vaikutukset-tyohon/

Valtiotyönantajan on tarkoitus tarkentaa omia ohjeitaan perjantain aikana.

MÄÄRÄAIKAISTEN VIRKASUHTEIDEN PERUSTEIDEN TARKASTAMINEN

Valtion virkaehtosopimus oikeuttaa luottamusmiehen tarkastamaan viraston määräaikaisten virkasuhteiden perusteet.

Pääluottamusmies on valmis käymään läpi kaikkien määräaikaisten kihlakunnanulosottomiesten perusteet ja tarvittaessa neuvottelemaan vakinaistamisesta. Jos haluat omalla kohdallasi perusteiden tarkastamista niin ilmoita siitä pääluottamusmiehelle harri.lepolahti@oikeus.fi

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 11/2019

28.11.2019  
  VES-NEUVOTTELUISTA 25.11

Kihlakunnanulosottomiesten ves-neuvottelijat tapasivat keskiviikkona 27.11 oikeusministeriössä.

Neuvotteluissa oli esillä työnantajan viime viikolla antama esitys laajan täytäntöönpanon ja erityistäytäntöön- panon palkkauksen osalta.

Keskustelua käytiin esityksen sisällöstä ja osapuolien tavoitteista.

Yhdistyksemme uudisti vaatimuksen nykyisten kihlakunnanulosottomiesten ansiotason turvaamisesta ja laajan täytäntöönpanon uusien ylitarkastajien palkkauksen määrityksestä nykyisen P2 palkan pohjalta.

Työnantaja piti vaatimuksiamme ylimitoitettuina. Neuvottelupöytään palataan 13.12

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS PIDETTIIN TAMPEREELLA 24.11

Vuosikokouksessa yhdistykselle valittiin puheenjohtaja ja uusi hallitus toimikaudelle 2020-2021.

Lisäksi vahvistettiin alueiden esitykset luottamusmiehiksi ja toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2020.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Harri Lepolahti.

Hallitukseen tulivat valituksi:
Pekka Ruusula (Helsinki),
Satu Kallio (Espoo),
Timo Heinonen (Riihimäki),
Juhani Honkasalo (Tampere),
Jaana Isosaari (Jyväskylä),
Harri Finnilä (Seinäjoki),
KirsiMarja Sjögren (Pori),
Vesa Heikkinen (Ylivieska),
Sini Gren (Varkaus),
Asta Siermala (Kokkola).

Luottamusmiehiksi vuodelle 2020 on valittu:
Juha Aarnio (Helsinki),
Reetta Vuorinen (Uusimaa ja Päijät-Häme),
Petteri Suhonen (Varsinais-Suomi, Satakunta ja Ahvenanmaa),
Mika Helldan (Pirkanmaa ja Kanta-Häme),
Harri Finnilä (Keski-Suomi ja Pohjanmaa),
Timo Heinonen (Kymi ja EteläKarjala),
Pekka Ålander (Itä-Suomi),
Sirpa Myllyoja (Pohjois-Suomi).

Luottamusmiesten ja varaluottamusmiesten yhteystiedot löytyvät yhdistyksen kotisivuilta.

YHDISTYS ESITTÄÄ TÄYTÄNTÖÖNPANON KESKITTÄMISESTÄ LUOPUMISTA

Vuosikokous otti päätöslausumassaan kantaa valtakunnanvoudinviraston suunnitelmaan perustäytäntöön- panon keskittämisestä.

Yhdistyksen mielestä keskittämiselle ei ole esitetty kestäviä perusteita. Yhdistys katsoo, että perustäytäntöönpanoa ei tarvitse keskittää viidelle paikkakunnalle vaan sitä voidaan tehdä myös nykyisissä toimipaikoissa. Näin turvataan parhaiten toiminnan jatkuvuus, osaamisen säilyminen ja kustannusten hallinta ulosottolaitoksessa.

Toimipaikoista ja niissä suoritettavista toiminnoista päätetään oikeusministeriön asetuksella. Asetus annetaan tämän hetkisen tiedon mukaan ensi vuoden alussa. Yhdistys vaikuttaa toimipaikka-asiaan tapaamalla päättäjiä.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 02/2019

13.03.2019  
  ULOSOTON RAKENNEUUDSISTUS ETENEE

Eduskunta hyväksyi viime torstaina ulosottokaaren muutoksen, joka sisältää ulosoton organisaatiouudistuksen ja perinnän jakamisen. Muutosten on määrä astua voimaan vuoden 2020 alusta, mutta vaikuttaa siltä, että valtakunnanvoudinvirasto saattaa hyvinkin ottaa vielä lisäaikaa toimeenpanolle.

Seuraavaksi on vuorossa lain vahvistaminen Presidentin toimesta. Tuossa yhteydessä pitäisi olla selvillä myös uudistuksen voimaantulon ajankohta. Valtakunnanvoudinvirasto valmistelee parhaillaan henkilöstön sijoittumista uuteen organisaatioon. Vielä ennen kuin uusia tehtäviä voidaan ryhtyä täyttämään, on oikeusministerin annettava asetus toiminnoista eri toimipaikoissa. Antaako nykyinen oikeusministeri enää asetuksen vai siirtyykö päätöksenteko vaalien jälkeen uudelle ministerille, jää nähtäväksi.

Virkaehtosopimusneuvottelut ovat kesken sekä laajan täytäntöönpanon, että perustäytäntöönpanon osalta. Odotettavissa on, että viime viikolla tapahtunut lain vahvistaminen vauhdittaa neuvotteluja. Seuraava neuvottelutilaisuus on 20.03.2019. Tiedotamme jäsenistölle neuvottelujen etenemisestä.

SUY:llä on edustus rakenneuudistushankkeen johtoryhmässä ja ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa. Seuraamme hankkeen toimeenpanoa ja huolehdimme jäsenistön edunvalvonnasta.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS SIIRTYY HUHTIKUULLE

Yhdistyksen hallitus päätti kokouksessaan perjantaina 08.03.2019 siirtää kevätkokouksen ajankohtaa myöhemmäksi. Kevätkokous pidetään lauantaina 27.04.2019. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan lähempänä ajankohtaa.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 01/2019

04.03.2019  
  LAKIVALIOKUNTA HUOLISSAAN RAKENNEUUDISTUKSEN VAIKUTUKSISTA

Lakivaliokunta on antanut mietintönsä hallituksen esityksen pohjalta. Mitään merkittäviä muutoksia ei esitykseen tullut. Lukuisten asiantuntijoiden näkemykset sivuutettiin. Ulosotto on muuttumassa, jos esitys ehditään eduskunnan täysistunnossa käsitellä ennen istuntokauden loppua. Todennäköisesti ehditään.

Lakivaliokunnan mietintö ei vastannut henkilöstöjärjestöjen odotuksia, mutta muutamia hyviä huomioita mietinnöstä on syytä poimia. Lakivaliokunta vaikuttaa olevan huolissaan uudistuksen vaikutuksista ja on asettanut sen johdosta varsin tiukkoja vaatimuksia uudistuksen toteuttamiselle.

Lakivaliokunta korostaa, että toimintaa järjestettäessä on huolehdittava palvelujen alueellisesta saatavuudesta ja kielellisten oikeuksien toteutumisesta. Tämä puhuu sen puolesta, että toimipaikkojen lakkauttamisille ja toimintojen keskittämiselle ei ole enää perusteita.

Lakivaliokunta painottaa myös sen tärkeyttä, että toimipaikkaverkko säilytetään suhteellisen tiheänä, jotta ulosoton asiakkaiden asiointimatkat ja virkamiesten toimitusmatkat eivät muodostu liian pitkiksi. Valtakunnanvoudinvirasto joutuukin miettimään, onko jo nyt menty liian pitkälle toimipaikkojen vähentämisessä.

Lakivaliokunta korostaa, että kun täytäntöönpano jaetaan sen toimivuutta ja vaikutuksia tulee tarkoin seurata ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin, jos ongelmia ilmenee. Tämä tarkoittaa, että ulosoton tuloksellisuus, toiminnallisuus ja palvelukyky ei saa heiketä nykyisestä.

Niin ikään lakivaliokunta pitää tärkeänä, että oikeat asiat siirtyvät perustäytäntöönpanosta laajaan täytäntöönpanoon ja laajasta täytäntöönpanosta perustäytäntöönpanoon. Lisäksi tulee huolehtia muun muassa siitä, että perustäytäntöönpanon suorittajilla on asiantuntemusta tunnistaa ja arvioida siirtämisen edellytyksiä. Katsomme tämän merkitsevän sitä, että perustäytäntöönpanossa pitää olla saman tasoista osaamista kuin laajassa täytäntöönpanossa. Ei ole perusteita arvioida perustäytäntöönpanoa vähemmän vaativaksi niin kuin valtakunnanvoudinvirasto on ajatellut.

Lakivaliokunta katsoo tärkeäksi, että velallinen voi asioida henkilökohtaisesti missä tahansa Ulosottolaitoksen toimipaikassa, jättää sinne asiakirjoja tai keskustella päivystävän ulosottomiehen kanssa. Tällä haluttaneen huolehtia siitä, että henkilökohtainen asiakaspalvelu pitää jatkossa säilyttää kaikissa toimipaikoissa ja asiointimatkojen pitää olla kohtuullisia.

Valiokunnan mielestä on tärkeää, että palkkausjärjestelmä on motivoiva ja kannustava, jotta perimistulos ei heikkene. Tämä on vahva viesti valtakunnanvoudinvirastolle ja oikeusministeriölle, joiden on halutessaan muuttaa nykyistä palkkausjärjestelmää, huolehdittava, että mahdollinen uusi palkkausjärjestelmä on yhtä kannustava ja motivoiva.

Lakivaliokunta korostaa, että Ulosottolaitoksen toimintaa järjestettäessä on huolehdittava kielellisten oikeuksien toteutumisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumista seurata. Tämä tarkoittanee, että ruotsinkielisten ja saamenkielisten palveluista on huolehdittava organisaatiota uudistettaessa.

Lopuksi valiokunta pitää tärkeänä, että uudistuksen vaikutuksia erityisesti velallisten ja velkojien asemaan, oikeusturvaan ja kielellisten oikeuksien toteutumiseen sekä täytäntöönpanon laatuun, asiantuntemukseen ja perintätulokseen samoin kuin uudistuksella tavoiteltuihin säästöihin seurataan tarkoin ja asiasta annetaan lakivaliokunnalle selvitys vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jos ja kun eduskunta lähipäivinä vahvistaa lainmuutokset, ulosottolaitos on suuren haasteen edessä. Lakivaliokunta on asettanut todella lyhyen määräajan uudistuksen toimeenpanolle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Mielestämme valiokunnan edellyttää, että jos tavoitteita ei ole saavutettu 2022 vuoden loppuun mennessä, on ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Kyse on perustuslain takaamasta kansalaisten oikeusturvasta ja sen tason säilyttämisestä.

Yhdistys valvoo tarkasti jäsenistönsä etuja rakenneuudistushankkeen valmistelun jatkuessa ja toimeenpanovaiheen aikana.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

 


Sivun alkuun