Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 1999
 
1. Yleistä

Yhdistys on valtakunnallinen osasto Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:ssä. Yhdessä liiton kanssa sen perustehtävä on avustavan ulosottomiehen edunvalvonta joka tasolla; niin eduskunnassa kuin jokaisen kihlakunnan ulosotto-osastolla ja palvelutoimistossa. Yhdistys on perustettu 1929 Tampereella, joten kulunut vuosi oli juhlavuosi.

2. Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 14.03.1999 Tallinnassa Hotelli Centralissa ja syyskokous 13.11.1999 Tampereella, jossa vietettiin samana viikonloppuna yhdistyksen arvokkaat 70- vuotisjuhlat. Paikalla oli kutsuvieraita ja jäseniä, yht pari sataa juhlijaa.

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Mauno Laaninen ja hallituksen jäsenet olivat
Olavi Honkavaara (varapuheenjohtaja), Pertti Leskinen (taloudenhoitaja),
Liisa Lehtola (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Riitta Ansala, Heino Asikainen, Tarja Laaksonen, Matti Julmala, Kari Mäenpää,
ja Hannu Virkkala. Varajäsenet: Risto Hakala, Hannu Kerttula, Heikki Järvinen,
Pekka Lehtinen ja Raija Rihkajärvi-Ruohonen.
Hallitus kokoontui neljä kertaa. Poissaoloja oli neljä ja silloin oli varajäsen paikalla.
Yhteydenpito oli puhelimitse tai sähköpostilla viikottaista ja hallitus nimesi juhlatoimikunnan valmistelemaan syksyn juhlakokousta.

3. Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut oikeusministeriön hallinnossa kaikkien VAL:n osastojen pääluottamusmies.
Kihlakuntauudistuksen jälkeen luottamusmiesten lukumäärä on ollut kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, ynnä Helsingin ulosottovirasto. Itä-Suomen läänistä muodostettiin yhtenäinen alue, jonka luottamusmieheneä toimi Kari Nissinen.

Paikalliskokoukset järjestettiin seuraavasti:
22.09.1999 Suomu, Kemijärvi Oulun ja Lapin läänit (lm Hannu Virkkala) läsnä 28 jäsentä
30.09.1999 Turku (lm Tarja Laaksonen) läsnä 29
08.10.1999 Seinäjoki ja 21.10.Jyväskylä (lm Heikki Järvinen) läsnä yht. 27
13.10.1999 Tampere (lm Kari Mäenpää) läsnä 16
18.10.1999 Helsinki, uovirasto (varalm Riitta Ansala) läsnä 37
19.10.1999 Varkaus, Itä-Suomi (lm Kari Nissinen) läsnä 11
21.10.1999 Kotka (lm Mikko Rilasti) läsnä 12
28.10.1999 Karkkila (lm Pirkko Tanila) läsnä 20

Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies ja/tai sihteeri olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esityksiä ja aloitteita sääntömääräiselle kokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Liiton palkkasihteeri Keijo Kaleva oli mukana tutustumassa jäsenistöön, sillä yhdistys kuuluu 01.12.1999 alkaen hänen vastuualueeseensa Keijo Savelaisen jäädessä eläkkeelle.

4. Jäsenistö

Jäsenmäärä oli 31.12.1999 yhteensä 547,joista vapaajäsenyyden säilyttäneitä työssä 17
Kihlakuntauudistuksen johdosta 10 jäsentä oli päivärahalla, josta siirtyvät eläkkeelle.

5. Jäsenistön koulutus ja virkistystoiminta

Oikeusministeriöltä on kaivattu peruskursseja, jotka luvattiin aloittaa jälleen. Oikeustieteellinen kurssi on tullut tarpeeseen.

Liitto järjesti yhdessä oikeusministeriön kanssa 24.-25.09.1999 Tampereella oikeusministeriön hallinnon neuvottelupäivät ajankohtaisista aiheista, mm uusi palkkausjärjestelmä ja OM:n organisaation uudistaminen.
Neuvottelupäiville osallistui 16 jäsentä (hallitus ja luottamusmiehiä). Muuhun ay-koulutukseen osallistuivat yksittäiset jäsenet: mm Liiton toiminnan suunnittelukurssi (Tunisia), järjestötoiminnan kurssi (ruska) kolme jäsentä, perhelomakurssi ja laskettelukurssi.
Liiton kurssiohjelma on osoittautunut järjestökentän monipuolisimmaksi ja sisältää ay-tiedon ohella virkistystoimintaa ja kurssin kaikki kustannukset korvataan ovelta ovelle.

Liiton erilaiset jäsenedut jäsenkortilla ja SAL-lomat sekä kuntoremontit ovat olleet jäsenistön käytettävissä. Talvipäivillä lentopallojoukkue voitti jälleen liiton mestaruuden ja liiton Kesäpäivät olivat risteilynä, johon osallistui satoja vallilaisia.

6. Järjestötoiminta

Liittohallituksessa on nyt ollut yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Laaninen.
Vaikuttamismahdollisuudet liiton toimintaan ja edelleen avustavan ulosottomiehen ammattikunnan edunvalvonnan laatuun ovat siitä kautta vahvistuneet.

Maakuntien alueilla toimivat VAL-Yhteistyö-kuviot saivat liittohallituksen laatimat toimintaaäännöt. Toimintaan toivotaan osallistumista myös valtakunnallisista osastoista. Yhdistys on nimennyt edustajat mm Uudenmaan, Pirkanmaan ja Keski-Suomen yhteistyöhön.

7. Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tulee liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa on tiivistettyä tietoa tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Paikalliskokoukset ovat myös tiedottamista varten.

8. Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Juhlakokousta varten saatin liitolta tukea ja hankittiin mainostuloja ilmoituksilla Karhuset- lehdessä. Tilikertomus annetaan erikseen. Tilintarkastajina olivat Kaj Axelsson ja Juha Aarnio.

9. Edunvalvonta

9.1 Sopimustoiminta

TUPO- sopimus oli voimassa 15.01 2000 saakka. Se antoi palkkiotarkastukset 01.06.1999. Palkkausjärjestelmäuudistuksessa avustavan ulosottomiehen vaativuustaso näytti asettuvan kohdalleen, kun syksyllä laskettiin pisteitä markoiksi. Oltiin jo valmiit osaltamme neuvottelemaan ulosotto-vesin rakenteen muuttamisesta, kun keskusteluissa työnantajan kanssa päästiin yksimielisyyteen etenemisperiaatteesta. Ratkaisevat neuvottelut ja siten myös kokeilu siirtyivät kuitenkin vuodelle 2000. Erityistehtävissä olevien palkkauksen kokonaisratkaisu siirtyi samoin, mutta 14.06.1999 saatiin oikeusministeriöltä myönnytys henkilökohtaisten lisien vastaavuudesta toimenpide- ja perintäpalkkioihin virkaehtosop.asetus 9 §:n luettelo).

Ulosoton uuden organisaation vaatima yt-sopimus saatiin 1998, mutta yt-menettely työpaikoilla on ollut käytännössä hyvin vaihtelevaa, riippuen siitä onko kyseessä kihlakunnan yhtenäis- vai erillisvirasto. Samasta syystä työterveyshuolto on edelleen epäyhtenäinen. Yhdistys teki ko epäkohdan korjaamiseksi esityksen liittovaltuustolle, jonka lausunnon mukaan VM on huhtikuussa 1999 antanut päätöksen valtion palveluksessa olevien terveydenhuollosta ja sen noudattamista tulee työsuojeluvaltuutettujen vaatia samoin kuin työturvallisuusongelmien käsittelyä työsuojelutoimikunnissa. Kihlakuntien työsuojelupäälliköillä oli vastuu käytännön toimista yhdessä työsuojeluvaltuuten ja luottamusmiehen kanssa. Työsuojeluvaltuutettujen vaalit olivat marras- joulukuussa.

Yhä useampi pääsi kuntoutukseen mm ASLAK, sillä myös työantaja on ymmärtänyt sen merkityksen työssä jaksamiseen, jota tukee myös työpaikoilla käynnistetty TYKY-toiminta Myös ensimmäiset osa-aikaeläkepäätökset saatiin avustaville ulosottomiehille.

9.2 Yhteistyö, edustukset, esitykset ja lausunnot

Oikeushallinnon palkkausjärjestelmän (Columbus) kehittämistyössä ovat olleet oikeuslaitoksen työryhmässä Kaj Axelsson ja haastemiesten puheenjohtaja Rainer Grannas yhteistyössä ja olivat ainoat ko ammattiryhmien edustajat, kun vaativuustasoja tehtiin. Ulosoton ULJAS tietojärjestelmän uudistustyössä on eri työryhmissä yhdistyksen jäseniä. Virkanimikkeen muuttamisesta muistutettiin jälleen oikeusministeriötä. Perimislaki tuli voimaan 1.09.1999 ja osaksi sen johdosta tehtiin esitys maksunsaantijärjestyslain muuttamiseksi. Eduskunnan hallinto- ja lakivaliokunnissa oltiin kultavana ja jätettiin kirjalliset lausunnot valtioneuvoston selontekoon kihlakuntauudistuksesta.

10. Yhteenveto

Oikeusministeriö julkaisi 16.11.1999 ulosoton kehittämisen kokonaissuunnitelman, jossa viitataan myös Ulosotto 2000-toimikunnan periaatemietintöön. Merkille pantavaa on että suunnitelmassa on samoja asioita, joiden kehittämistä yhdistys on esittänyt, kannattanut vaatinut. Yhdistyksen 70-vuotisjuhlassa juhlapuheen pitänyt osastopäällikkö Tuomo Rapola antoi myös toteutumislupauksia. Tämä kertoo yhdistyksen asemasta paitsi avustavan ulosottomiehen vastuullisena edunvalvojana, myös vaikuttajana ulosottolaitoksen jatkuvaan kehittämiseen.

Jäseniä ja liittoa kiittäen
Riihimäellä 11.03.2000

SUY:n hallitus 1999