Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2000
 
1. Yleistä

Yhdistys on valtakunnallinen osasto Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:ssä ja sen toiminta-ajatus on avustavan ulosottomiehen edunvalvonta joka tasolla; niin lainvalmistelussa oikeusministeriössä kuin käytännön työssä kihlakunnissa.

2. Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 10.03.2000 Riihimäellä syyskokous 12.11.2000 Oulussa.

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Mauno Laaninen ja hallituksen jäsenet olivat
Olavi Honkavaara (varapuheenjohtaja), Kari Nissinen (taloudenhoitaja),
Liisa Lehtola (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Riitta Ansala, Tarja Laaksonen, Matti Julmala, Kari Mäenpää, Pertti Leskinen
Hannu Virkkala. Varajäsenet: Hannu Kerttula, Ilkka Västi, Heikki Järvinen, Petteri Suhonen ja Raija Rihkajärvi-Ruohonen.
Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa, joista yksi kokous oli kaksi päiväinen. Silloin käsiteltiin HE Ulosottolain muuttamisesta. Poissaoloja oli kaksi ja silloin oli varajäsen paikalla. Yhteydenpito oli puhelimitse tai sähköpostilla viikottaista.

3. Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut oikeusministeriön hallinnossa kaikkien VAL:n osastojen pääluottamusmies.
Kihlakuntauudistuksen jälkeen luottamusmiesten lukumäärä on ollut kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäinen oma alueensa.

Paikalliskokoukset järjestettiin seuraavasti:
18.9. 2000 Levillä, jatkokokous Oulussa 18.11.Oulun ja Lapin läänit (lm Hannu Virkkala)
17.10.2000 Rauma (lm Tarja Laaksonen) läsnä 20 jäsentä
27.10.2000 Seinäjoki ja 20.10. Jyväskylä (lm Heikki Järvinen) läsnä yht. 22
11.10.2000 Tampere (lm Kari Mäenpää) läsnä 13
05.10.2000 Helsinki, uo-virasto (lm Riitta Ansala) läsnä 36
31.10.2000 Joensuu, Itä-Suomi (lm Kari Nissinen) läsnä 12
12.10.2000 Kotka (lm Mikko Rilasti) läsnä 12
26.10.2000 Helsinki ( Etelä-Suomen lääni, lm Kaisa Metsäportti) läsnä 19

Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies ja/tai sihteeri olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esityksiä ja aloitteita sääntömääräiselle kokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Ne olivat tiedotustilaisuuksia varsinkin niille jäsenille, jotka eivät käy sääntömääräisissä vuosikokouksissa.
Jäsenhuoltoon kuuluivat myös huomionosoitukset, jotka luottamusmiehet hoitavat. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin vuosikokouksissa liitto hallituksen päätöksen mukaisesti rannekellot.

4. Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2000 yhteensä 548, joista työssä käyviä vapaajäseniä 13 ja yhdeksällä oli lepäävät jäsenoikeudet.
Kihlakuntauudistuksen jäljiltä tai jostain muusta syystä vain työttömyyskassassa oli 15.
Naisten osuus kokonaismäärästä oli 157.

5. Koulutus-, kurssi- ja virkistystoiminta

Oikeusministeriön on aloittanut ennen kokemattoman laajasti koulutuksen; oikeustieteellinen kurssi ja peruskurssit jatkuivat sekä lääneittäin menettelytapakoulutus. Oikeusministeriössä on työryhmä valmistelemassa hallinnonalan henkilöstön tutkintoon johtavan koulutuksen järjestämistä.
Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 18.11.2000 Oulussa ja sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö. Paikalla oli ulosoton ylin johto.

Liiton luottamusmieskoulutukseen neljä ja työsuojelukoulutukseen kolme luottamusmiestä. VAL:n työsuojelu- ja työterveyspäiville osallistui kaksi jäsentä. Perhelomaviikoille ja mikrotietokonekursseille osallistui pitkin vuotta yksittäisiä jäseniä. Liiton kurssien kaikki kustannukset myös perheenjäsenen, korvataan ovelta ovelle.

Liiton erilaiset jäsenedut jäsenkortilla ja SAL-lomat sekä kuntoremontit ovat olleet jäsenistön käytettävissä. Talvipäivillä lentopallojoukkue voitti jälleen liiton mestaruuden. Kesäpäivät olivat Helsingissa ja Linnanmäellä oli osallistui satoja vallilaisia.

6. Järjestötoiminta

Liittohallituksessa on nyt ollut yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Laaninen.
Vaikuttaminen liiton toimintaan ja edelleen koko ammattikunnan edunvalvonnan laatuun ovat siitä kautta vahvistuneet. Yhteistyötä tehtiin muiden oikeusministeriön hallinnon vallilaisten yhdistysten kanssa. Yhdessä haastemiesten kanssa edustavuus on yli 750 jäsentä.

Maakuntien alueilla toimivat VAL-Yhteistyö- toimintaa ohjasi liittohallituksen laatimat säännöt. Toimintaan osallistuttiin aktiivisesti Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa, mutta myös muualla odotettiin osallistumista valtakunnallisista osastoista.

7. Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tulee liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa on tiivistettyä tietoa edelleen tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kolme kertaa. Sen mielipidepalsta ei suoraan saanut jäseniltä yhtään kirjoitusta, kun taas sähköposti on osoittautunut suosituksi tiedonkulkukanavaksi.

8. Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Syyskokouksen jäsenruokailuun saatiin liitolta tukea
Tilikertomus annetaan erikseen ja tilintarkastajina olivat Asko Keränen ja Juha Aarnio.

9. Edunvalvonta

9.1 Sopimustoiminta

Vuoden TUPO- sopimuksen pohjalta valtion neuvottelutulos syntyi 02.02.2000.
Tarkentavalla vesllä saatiin kaikki loput 13 pl nostettua ja se antoi palkkiotarkastukset 01.06.2000. Se sisälsi ns Valpas-raportin pohjalta palkantarkastukset 01.01.2001.

Syksyllä 2000 solmittiin uusi kaksivuotinen TUPO-sopimus ja valtion neuvottelutulos saavutettiin 12.12.2000 ajalle 1.2.2001 - 31.1.2003 ja mikä tärkeää palkankorotukset budjetoidaan. Sopimus sisälsi myös luottamusmies ja työsuojelusopimuksiin korjauksia. Valtion kaikkien uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton vauhdittaminen kirjattiin myös keskustason osapuolten uusiin sopimuksiin. Rahoituksen osalta sopimuksiin lisättiin mahdollisuus budjettiin otettavasta erillisrahoituksesta.
OM-Columbus- palkkausjärjestelmä uudistuksessa avustavan ulosottomiehen vaativuustaso näytti asettuvan kohdalleen. Siltä pohjalta olimme valmiit kokeilusta sopimiseen, mutta työnantaja teki syksyllä aloitteen oman, Columbuksesta erillisen sopimuksen neuvottelemisesta. Jatkoneuvotteluja siitä ei enää syksyllä 2000 ehditty käydä. Samalla siirtyi myös erikoisperintä tehtävissä olevien palkkauksen perusteista sopiminen.

Edellämainittu uusin TUPO sisältää useiden työryhmien perustamisen; mm selvittämään työterveyshuoltolain muutoksen vaikutusta valtion työpaikolla. Yhä useampi pääsi kuntoutukseen (ASLAK), sillä myös työantaja on ymmärtänyt sen merkityksen työssä jaksamiseen, jota tukee myös työpaikoilla käynnistetty TYKY-toiminta. Osa-aikaeläkeläisten määrä lisääntyi, kun mahdollisuus siihen tuli tutuksi virastoissa

Oikeusministeriön yt-sopimus saatiin 1998, mutta yt-menettely työpaikoilla on ollut käytännössä edelleen vaihtelevaa. Ministeriön nimeämä työryhmä laati ohjeen muotoon avustavan ulosottomiehen työturvallisuusselvityksen, joka vaatii käytännön toimia työpaikoilla. Vastuu on työsuojelupäälliköllä yhdessä työsuojeluvaltuutetun yhdessä.

9.2 Yhteistyö, edustukset, esitykset ja lausunnot

OM ja ulosoton henkilöstöjärjestöjen välinen neuvottelutilaisuus ajankohtaisista vireillä olevista hankkeista oli 16.10.2000. Paikalla olivat puheenjohtajat.
Ulosoton ULJAS tietojärjestelmän uudistustyössä on eri työryhmissä yhdistyksen jäseniä. Annettiin lausunto hallituksen esitykseen ulosottolain muuttamiseksi ja vaadittiin päästä mukaan jatkotyöskentelyyn asetuksen valmisteluun alusta alkaen.
Virkanimikkeen muuttamisesta muistutettiin jälleen oikeusministeriötä lausunnon jättämisen yhteydessä.

10. Yhteenveto

Syyskokouksessa yhdistyksen hallituksessa tapahtui uudistumista. Uusia voimia tullaan tarvitsemaan avustavan ulosottomiehen edunvalvonnassa, kun vuosisadan muutokset ulosotossa toteutuvat vuonna 2003. Valmistautuminen näihin alkoi täysillä vuonna 2000.

Jäseniä ja liittoa kiittäen
Jyväskylässä 11.03.2001

SUY:n hallitus 2000