Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2001
 
1. Yleistä

Yhdistys on valtakunnallinen osasto ammattiliitto VAL ry:ssä ja sen toiminta-ajatus on avustavan ulosottomiehen edunvalvonta joka tasolla; niin käytännön työssä kihlakunnissa kuin lainvalmistelussa oikeusministeriössä.

2. Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 11.03.2001 Jyväskylässä ja syyskokous 18.11.2001 Hämeenlinnassa.

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Mauno Laaninen ja hallituksen jäsenet olivat
Hannu Virkkala (varapuheenjohtaja), Kari Nissinen (taloudenhoitaja),
Liisa Lehtola (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Juha Aarnio, Riitta Ansala, Heikki Järvinen, Tarja Laaksonen, Kari Mäenpää, Pekka Lehtinen
Varajäsenet: Antero Berg, Jarmo Johansson, Ari Myllyharjua, Raija Rihkajärvi-Ruohonen ja Ilkka Västi
Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin kolme kertaa. Yhteydenpito oli puhelimitse tai sähköpostilla viikottaista.

3. Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut oikeusministeriön hallinnossa kaikkien VAL:n osastojen pääluottamusmies.
Kihlakuntauudistuksen jälkeen luottamusmiesten lukumäärä on ollut kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäinen oma alueensa.

Paikalliskokoukset järjestettiin seuraavasti:

09.10.2001 Turku (lm Tarja Laaksonen) läsnä 29 jäsentä
26.10.2001 Seinäjoki ja 18.10.2001 Jyväskylä (lm Heikki Järvinen) läsnä yht. 28
23.10.2001 Tampere (lm Kari Mäenpää) läsnä 7
31.10.2001 Helsinki, uo-virasto (lm Riitta Ansala) läsnä 34
08.11.2001 Mikkeli Itä-Suomi (lm Kari Nissinen) läsnä 6
29.10.2001 Kotka (lm Mikko Rilasti) läsnä 9
26.10.2001 Helsinki ( Etelä-Suomen lääni, lm Kaisa Metsäportti) läsnä 23
17.11.2001 Hämeenlinna (lm Hannu Virkkala) 9

Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esityksiä ja aloitteita sääntömääräiselle kokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Ne olivat tiedotustilaisuuksia varsinkin niille jäsenille, jotka eivät käy sääntömääräisissä vuosikokouksissa.
Jäsenhuoltoon kuuluivat myös huomionosoitukset, jotka luottamusmiehet hoitavat. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin vuosikokouksissa liitto hallituksen päätöksen mukaisesti rannekellot.

4. Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2001 yhteensä 523;
naisia 159 ja miehiä 364.

5. Koulutus-, kurssi- ja virkistystoiminta

Työnantaja jatkaa koulutukseen panostamista; oikeustieteellinen kurssi ja lääneissä laaja menettelytapakoulutus, jossa tulee lopultakin esille myös kysymys viraston sisäisestä työnjaosta.
Oikeusministeriössä on työryhmä valmistelemassa hallinnonalan henkilöstön tutkintoon johtavan koulutuksen järjestäminen ei edennyt, koska ammattikorkeakoulut eivät innostuneet asiasta.
Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 18.11.2001 Hämeenlinnassa ja sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö. Paikalla oli ulosoton ylin johto ja yli sata jäsentä.

Liiton kursseille osallistuttiin vilkkaasti, yhteensä 27 henkeä. Jo yksistään ammattiosaston toiminnan suunnittelukursseille osallistujia oli 12 ja oikeushallinnonneuvottelupäiville 3. Suosittuja olivat harrastekursseista laskettelukurssi, ruskakurssi ja perhelomaviikko VAL:n työsuojelu- ja työterveyspäiville osallistui yksi jäsen. Mikrotietokonekursseille osallistui pitkin vuotta yksittäisiä jäseniä. Liiton kurssien kaikki kustannukset myös perheenjäsenen, korvataan ovelta ovelle.

Kevätkokous oli samana viikonloppuna kuin liiton Talvipäivät. Lentopallojoukkue on sen verran ikääntynyt ettei sijoituksia tullut. Kesäpäivät olivat risteilynä.

6. Järjestötoiminta

Liittohallituksessa on nyt ollut yhdistyksen puheenjohtaja Mauno Laaninen.
Vaikuttaminen liiton toimintaan ja edelleen koko ammattikunnan edunvalvonnan laatuun ovat siitä kautta vahvistuneet. Yhteistyötä tehtiin muiden oikeusministeriön hallinnon vallilaisten yhdistysten kanssa.
Yhdessä haastemiesten kanssa edustavuus on yli 750 jäsentä.
Vuonna 2001 valmistauduttiin vuoden 2002 liittokokousvaaleihin

7. Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tulee liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa on tiivistettyä tietoa edelleen tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti on osoittautunut suosituksi vaivattomaksi tiedonkulkukanavaksi. Liiton sivut www.VALry.fi ovat laadukkaat.
Yhdistyksen omat sivut eivät valmistuneet 2001, sillä nyt ne on tarkoitus tehdä liiton palvelimelle.

8. Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Syyskokouksen jäsenruokailuun saatiin liitolta tukea.
Tilikertomus annetaan erikseen ja tilintarkastajina olivat Asko Keränen ja Heino Asikainen.

9. Edunvalvonta

9.1 Sopimustoiminta

Kaksivuotisen TUPO- sopimuksen ensimmäinen vuosi oli 2001
Sopimus sisälsi myös luottamusmies ja työsuojelusopimuksiin korjauksia. Valtion kaikkien uusien palkkausjärjestelmien käyttöönoton vauhdittaminen kirjattiin myös keskustason osapuolten uusiin sopimuksiin. Rahoituksen osalta sopimuksiin lisättiin mahdollisuus budjettiin otettavasta erillisrahoituksesta.
Ulosotto-virkaehtosopimus jäi syksyn neuvotteluissa odottavalle kannalle eli ensin tulee saada selvyys mitä OM-Columbus- järjestelmä antaa.

TUPO sisältää useiden työryhmien perustamisen; mm selvittämään työterveyshuoltolain muutoksen vaikutusta valtion työpaikolla.
Yhä useampi pääsi kuntoutukseen (ASLAK), sillä myös työantaja on ymmärtänyt sen merkityksen työssä jaksamiseen, jota tukee myös työpaikoilla käynnistetty TYKY-toiminta. Osa-aikaeläkeläisten määrä lisääntyi, kun mahdollisuus siihen tuli tutuksi virastoissa

Ministeriön ohjeen muotoon kirjattu avustavan ulosottomiehen työturvallisuusselvitys, edellytti käytännön toimia työpaikoilla. Vastuu on työsuojelupäälliköllä yhdessä työsuojeluvaltuutetun yhdessä.

9.2 Yhteistyö, edustukset, esitykset ja lausunnot

OM ja ulosoton henkilöstöjärjestöjen välinen tapaamiskäytäntö ajankohtaisista vireillä olevista hankkeista vakiintui. Paikalla olivat puheenjohtajat.
Ulosoton ULJAS tietojärjestelmän uudistustyössä on eri työryhmissä yhdistyksen jäseniä. Ulosottolain neljännen luvun muuttamiseksi käytiin keskusteluja lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa ja häntä muistutettiin jälleen virkanimikkeen muuttamisesta.

10. Yhteenveto

Syyskokouksessa yhdistyksen hallituksessa tapahtui uudistumista. Uusia voimia tullaan tarvitsemaan, kun vuosisadan muutokset ulosotossa toteutuvat vuonna 2003. Edunvalvonnan on oltava muutoksessa mukana.

Jäseniä ja liittoa kiittäen
Helsingissä 22.03.2002

SUY:n hallitus 2001