Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2003
 
1. Yleistä

Yhdistys on Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n valtakunnallinen osasto, jonka jäsenet ovat yksinomaan avustavien ulosottomiehiä kihlakuntien ulosottovirastoissa ja -osastoissa ympäri maata. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on jäsenten edunvalvonta.

2. Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 09.03.2003 Seinäjoella liiton Talvipäivien yhteydessä ja syyskokous 23.11.2003 Kuopiossa (läsnä 105 jäsentä).

Yhdistyksen puheenjohtaja oli Mauno Laaninen ja hallituksen jäsenet olivat
Hannu Virkkala (varapuheenjohtaja), Kari Nissinen (taloudenhoitaja),
Harri Lepolahti (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Juha Aarnio, Riitta Ansala, Tarja Laaksonen, Kari Mäenpää, Pekka Lehtinen ja Yrjö Salmela.
Varajäsenet: Heikki Järvinen, Mikko Rilasti, Jarmo Johansson, Kaisa Metsäportti ja Vesa Heikkinen.

Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin neljä kertaa ja teki päätöksiä myös sähköisesti kolme kertaa. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostin kautta oli viikottaista. Poissaoloja varsinaisista kokouksista oli viisi ja silloin varajäsen oli paikalla.

3. Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies.
Alueellisia luottamusmiehiä on ollut kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäisenä omana alueenaan.

Paikalliskokoukset järjestettiin luottamusmiesalueittain :

Aika:
24.09.2003
23.10.2002
21.10.2003
28.10.2003
22.11.2003
09.10.2003
14.10.2003
24.10.2003

Paikka:
Mynämäki
Seinäjoki
Tampere
Helsinki
Kuopio
Kotka
Hyrylä
Kuopio


(lm Tarja Laaksonen)
(lm Heikki Järvinen)
(lm Kari Mäenpää)
(lm Juha Aarnio)
(lm Kari Nissinen)
(lm Mikko Rilasti)
(lm Kaisa Metsäportti)
(lm Hannu Virkkala)

Läsnäolijat:
21 jäsentä
14
11
34
  4
14
31
  8

Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies ja/tai liiton palkkasihteeri olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esitykset sääntömääräiselle syyskokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Ne ovat siten yhteisiä tilaisuuksia myös niille jäsenille, jotka eivät käy vuosikokouksissa.

Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin liiton rannekellot joko vuosikokouksissa tai luottamusmiesten välityksellä.

4. Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2003 yhteensä 507,
(naisia 156 ja miehiä 351). Jäsenhankinta onnistui uusien virkoihin nimitettyjen osalta.

5. Koulutus-, kurssi- ja virkistystoiminta

Työnantaja jatkaa koulutukseen panostamista; UL 3 luvun / Uljas koulutusta. Tulevaisuudessa oikeushallinnon alan koulutusta tullaan järjestämään ammattikorkeakouluissa.

Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 22.11.2003 Kuopiossa ja sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö. Paikalla oli ulosoton ylin johto.

Liiton kursseille oli yhteensä 28 osallistujaa;
Lokakuussa oikeushallinnon neuvottelupäiville 13 henkeä, työsuojelun jatkokurssit neljä, Open Dora-liiton tietojärjestelmäkurssi yksi, VAL:n UPJ-teematilaisuuteen yksi ja järjestö- toiminnankurssit kolme. Pitkin vuotta yksittäisiä jäseniä mikrotietokonekursseille. Suosittuja olivat harrastekursseista laskettelukurssi (2), ruskakurssi ja perhelomaviikko. Liiton kurssien kaikki kustannukset, myös perheenjäsenen, korvataan ovelta ovelle.

Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä. VAL-Yhteistyöryhmät kokoavat yhteen eri osastoja maakunnallisesti virkistystoimintaan. Yhdistyksen vuokramökin edelleen vuokraamista jäsenille jatkettiin.

6. Järjestötoiminta

Julkisten alojen liittojen (KTV/VTY/VAL) yhdistymishankkeen selvitystyö eteni syksyn aikana. Hankkeen yhteistyövaltuuskunnassa on viisi VAL:n edustajaa.
Liittohallituksessa varapuheenjohtajana ja VTY:n hallituksessa jatkoi Mauno Laaninen, joten vaikuttaminen liiton toimintaan ja koko ammattikunnan edunvalvonnan laatuun on täten varmaa. Yhteistyötä tehtiin muiden oikeusministeriön hallinnon vallilaisten yhdistysten ja erityisesti haastemiesten kanssa, (samanlaatuinen virkasuhde), ja siten edustavuus on oikeusministeriössä yli 750 jäsentä.

7. Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tulee liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa on tiivistettyä tietoa edelleen tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti on kaikki kätevästi tavoittava tiedonkulkukanava. Liiton palvelimella olevat yhdistyksen sivut www.valry.fi /suy ovat laadukkaat ja ovat saavuttaneet puolessa vuodessa n. 700 kävijää.

8. Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Syyskokouksen jäsenruokailuun saatiin liitolta tukea. Tilikertomus annetaan erikseen ja tilintarkastajina olivat Asko Keränen ja Kaj Axelsson.

9. Edunvalvonta

9.1 Sopimustoiminta

Vuosi 2003 oli kaksivuotisen TUPO- sopimuksen ensimmäinen vuosi.
Valtion sopimukseen sisältyy uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen vuonna 2005. Tämä tarkoittaa oikeusministeriössä OM-Columbusta.

Virkaehtosopimusten tarkentavan sopimuksen, ulosotto-ves, neuvottelutunnustelut aloitettiin syksyllä 2003

YT- sopimuksien noudattamiseen painostettiin ministeriö tasosta alkaen.

9.2 Työnantaja-asiat

Ulosoton ULJAS tietojärjestelmän uudistustyössä on työryhmissä kuultu yhdistyksen edustajia. Ulosottolain 4, 5 ja 6 luvun muuttamiseksi käytiin keskusteluja lainsäädäntöneuvos Tuula Linnan kanssa.

10. Yhteenveto

Vuosi 2003 meni ennen kokemattomien muutossuunnitelmien ja odotuksien ilmapiirissä;
-   Uljas-järjestelmään valmistautuminen ja sitten sen lykkääntyminen aiheutti työpaikoilla      rasitustilanteita, jopa uupumusta ja pelkoa oppimisesta.
-  Samanaikaiset työnkulun muutossuunnitelmat ja koko ulosotonhallinnon uudelleen      organisointikaavailut aiheuttavat epävarmuutta.

Yhdistyksen edunvalvonnalla riitti töitä ja erityisesti puheenjohtajaa tarvittiin ministeriön eri tilaisuuksissa tuomassa esille varsinaisen ulosottotyön ja sen tekijän näkemyksiä kehittämissuunnitelmiin.

Jäseniä ja liittoa kiittäen
Laivalla 20.03.2004

SUY:n hallitus 2003