Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2004
 


Yhdistys on Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:n valtakunnallinen osasto. Jäsenet, joiden edunvalvojana yhdistys toimii, ovat yksinomaan kihlakuntien ulosottovirastoissa ja -osastoissa työskenteleviä avustavia ulosottomiehiä.

Vuosi 2004 oli yhdistyksen 75-vuotisjuhlavuosi. Syyskokouksessa vaihtui puheenjohtaja, kun Mauno Laaninen luovutti yhdistyksen toiminnan vastuun Harri Lepolahdelle.
Samassa kokouksessa 21.11.2004 Mauno Laaniselle ojennettiin kiitoksena yhdistyksen hyväksi tehdystä työstä numeroitu (14) kunniamerkki.
Muut kunniamerkin saajat olivat pitkäaikaisia hallituksen jäseniä ja/tai luottamusmiehiä;
Olavi Honkavaara, Risto Hakala, Matti Julmala, Mauri Kinnari, Liisa Lehtola, Pertti Leskinen ja Toivo Pippuri

Yhdistyksen hallinto

Sääntömääräiset kokoukset: kevätkokous 20.03.2004 Turku - Tukholma risteilyllä ja syyskokous 21.11.2004 Vantaalla (läsnä 105 jäsentä).

Hallituksen jäsenet:
Hannu Virkkala (varapuheenjohtaja), Heikki Järvinen (taloudenhoitaja),
Harri Lepolahti (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri),
Juha Aarnio, Riitta Ansala, Tarja Laaksonen, Kari Mäenpää, Jarmo Johansson, Pekka Ruusula.

Hallitus kokoontui varsinaisiin kokouksiin viisi kertaa ja teki päätöksiä myös sähköisesti kolme kertaa. Yhteydenpito puhelimitse ja sähköpostin kautta oli viikottaista. Varsinaisista kokouksista oli kaksi poissaoloa, mutta varajäsen oli paikalla.

Edunvalvonta

Sopimustoiminta
Vuosi 2004 oli kaksivuotisen TUPO- sopimuksen viimeinen vuosi.
Valtion osalta jo tähän sopimukseen sisältyi uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen vuonna 2005, mikä sitten tarkennettiin joulukuussa 2004 uuteen TUPO:on kuuluvalla ns perä- lautasopimuksella. Ennen TUPOn liittotason käsittelyä suoritettiin jäsenkysely sähköpostitse sen hyväksymisestä.

UPJ vaatii uosotto-ves:in rakenteen muuttamista. Neuvottelutunnustelut olivat vaikeat, mutta jatkuivat syksyllä 2004 ja niissä päädyttiin järjestöjen (3+3) yhteisen työryhmän perustamiseen.

Työnantaja-asiat
Suuri hämminki ulosoton toiminnassa 2004 oli ULJAS tietojärjestelmän 01.03. alkanut “tuotannonomainen toiminta”, joka halvaannutti perintää ja aiheutti edunvalvonnassakin kiivasta keskustelua, esim. palkkioiden maksatuksesta ja se johti liiton neuvottelupyyntöön Ulosotto-vesin tulkinnasta ja samalla jätettiin esitys, että palkkioiden maksamisjakso olisi kalenterikuukausi. Uljaan alkusotkuja hoidettiin yhdessä rinnakkaisjärjestön kanssa ja jäsenistölle laitettiin yhteiset tiedotteet.

Työryhmät
Uljaan ja Unon edelleen kehittämisen työryhmiin on nimetty yhdistyksen edustajia. Ulosoton organisaatiotyöryhmä, jossa mukana Jarmo Savela, pääsi vuoden vaihteessa loppuraportin tekoon. Uusi organisaatio tarkoittaa uusia suuria ulosottopiirejä, joissa on vähintään kaksi kihlakunnanvoutia.

Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies. Luottamusmiesten toimintakausi on kaksi vuotta, joista 2004 oli ensimmäinen. Alueellisia luottamusmiehiä on kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäisenä omana alueenaan.

Paikalliskokoukset järjestettiin luottamusmiesalueittain
Puheenjohtaja ja/tai pääluottamusmies ja/tai liiton palkkasihteeri olivat mukana kokouksissa, joissa tehtiin esityksiä sääntömääräiselle syyskokoukselle, päätettiin aluemäärärahan käytöstä sekä tiedotettiin ja keskusteltiin ajankohtaisista asioista.

Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin liiton rannekellot.

Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2004 yhteensä 476, jossa on mukana vapaajäsenet sekä ns “eläkeputkessa” olevat. Naisia 148 ja miehiä 328.

Koulutus- ja kurssitoiminta

Työnantaja jatkoi koulutukseen panostamista; UL 3 luvun/Uljas koulutusta virastoissa ja ensimmäistä kertaa samastamiskoulutusta ( 5 pv ) yhdessä ko piirin voudin kanssa. Lisäksi päälliköt ovat olleet kattavassa muutosjohtamiskoulutuksessa.
Oikeushallinnon alan koulutuksen järjestämisestä sovittiin eri ammattikorkeakouluissa.

Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 22.11.2004 Vantaalla ja sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö. Paikalla oli ulosottojohtaja Timo Heikkinen, lainsäädäntöneuvos Tuula Linna ja Uljas-projektin päällikkö Jari Saarela.

Liiton eri kursseille oli yhteensä 13 eri osallistujaa;
Open Dora- tietojärjestelmäkurssi yksi, järjestötoiminnankurssit kolme, joista yksi Etelä Euroopassa, aluetoiminnankurssi (5), edunvalvonnan ja yhteistoiminnan kurssi yksi. Suosittuja olivat harrastetoiminnan kursseista laskettelukurssi (3), ruskakurssi (5) ja perhelomaviikko yksi.
Liiton kurssien kaikki kustannukset, myös perheenjäsenen, korvataan ovelta ovelle.

Virkistystoiminta

Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä samoin kuin liiton omistamat majat. Yhdistyksen vuokramökin edelleen vuokraamista oma- kustannushintaan vuokraamista jäsenille jatkettiin.
VAL-Yhteistyöryhmät kokoavat yhteen eri osastoja maakunnallisesti virkistystoimintaan.

Liiton Talvipäiville ja Kesäpäiville osallistuttiin. Liiton perinteinen lentopallomestaruus menetettiin, mutta yhdistyksen joukkue oli hyvä kakkonen.

Järjestötoiminta

Julkisten alojen liittojen (KTV/VTY/VAL) yhdistymishanke eteni liiton kevään valtuustossa ja nimeksi tuli Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Hankkeen yhteistyövaltuuskunnassa on viisi VAL:n edustajaa.
Liittohallituksessa varapuheenjohtajana ja VTY:n hallituksessa jatkoi Mauno Laaninen. Yhteistyötä tehtiin muiden oikeusministeriön hallinnon vallilaisten yhdistysten ja liiton edustavuus on oikeusministeriössä yli 700 jäsentä

Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tuli liiton VALTTI-lehti ja lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille VAL-Postissa, jossa oli tiivistettyä tietoa edelleen tiedottamista varten. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti oli kaikki kätevästi tavoittava pikajakeluna tapahtuvaa tiedottamista, ja sitä tarvittiin erityisesti Uljaksen alkuaikoina.
Liiton palvelimella on yhdistyksen kotisivut www.valry.fi /suy/, jossa on myös tiedote yhdistyksen tavoitteista uuden palkkausjärjestelmän neuvotteluissa.

Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus on liitolta 15%. Syyskokouksen jäsenruokailuun saatiin liitolta tukea ja muutenkin yhdistyksen talous on vakaa.
Tilikertomus annetaan erikseen ja tilintarkastajina olivat Asko Keränen ja Heino Asikainen ja varatilintarkastajina Kaj Axelson ja Matti Julmala.

Yhteenveto

Vuosi 2004 meni työn tekemisen muutoksessa, jossa tekijöiden jaksamista koeteltiin. Uljas-järjestelmään siirtyminen aiheutti työpaikoilla rasitustilanteita, jotka jatkuvat edelleen. Yhdistyksen edunvalvontatyötä tarvittiin. Yhdistys toimi vaikutus- ja painostuskanavana, kun sen puheenjohtaja hoiti yhteydenpidon työnantajaan päin.