Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Toimintakertomukset ja toimintasuunnitelmat


Edelliset vuodet:

  Toimintakertomus 2005
 


Yhdistys kuului Valtion ja erityispalvelujen ammattiliitto VAL ry:een marraskuun ylimääräisen liittokokoukseen asti, jolloin tapahtui julkisen alan liittofuusio. Uusi liitto on Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry. Samassa yhteydessä uudistettiin yhdistyksen nimi vastaamaan paremmin nykyistä tehtävää. Uusi nimi on Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry. Yhdistys toimii valtakunnallisesti kihlakunnan virastojen avustavan ulosottomiehen virkaa hoitavien edunvalvojana.

Yhdistyksen hallinto 2005

Sääntömääräiset kokoukset olivat kevätkokous 12.03.2005 Tallinnassa ja syyskokous 13.11.2005 Lahdessa. Vuosi oli puheenjohtaja Harri Lepolahden ensimmäinen toimintavuosi. Hallituksen jäsenet olivat Hannu Virkkala (varapuheenjohtaja), Heikki Järvinen (taloudenhoitaja), Pekka Ruusula (opinto- ja tiedotussihteeri), Terttu Sandelin (sihteeri), Juha Aarnio, Riitta Ansala, Tarja Laaksonen, Pekka Lehtinen, Mika Helldan ja Vesa Heikkinen.
Hallitus kokoontui kuusi kertaa.

Edunvalvonta

Sopimustoiminta
Syksyn 2005 yleinen virkaehtosopimus ja siten tarkentavat sopimukset ovat kaksivuotiset. Edelliseen sopimukseen sisältyi valtion hallinnossa uuteen palkkausjärjestelmään siirtyminen vuonna 2005 ns. perälautasopimuksella. Tämä ei kuitenkaan toteutunut oikeusministeriön ulosottotoimessa. Avustavien ulosottomiesten osalta järjestelmä vaatii ulosotto-ves:in rakenteen muuttamista. Järjestöjen (3+3) upj- työryhmän laaja raportti upj- perusteista ja -periaatteista valmistui jo maaliskuussa, mutta se ei kuitenkaan edistänyt neuvotteluja. Kokousmuistion 1.09.2005 mukaan osapuolten keskinäisetkin näkemykset olivat niin kaukana toisistaan, ettei perälautasopimuksen mukaista tarjousta työnantajalta saatu. Tilanne pysyi samana loppuvuoden.

Työnantaja-asiat
Valtiotyönantajan tuottavuusohjelma edellytti toimia myös oikeusministeriössä, joka aloitti yhteistoimintamääräyksillä ( 9 ) ulosottopiirien yhdistämisen. Uudenlaiset ulosottopiirien organisaatio- ja henkilöstösuunnitelmat työllistivät virastoissa kaikkia. Muutokset lisäsivät henkistä rasitusta, vaikka suunnittelun toimeksiannossa luvattiin, ettei irtisanomisia tapahdu. Asiaan liittyi keskustelu vapautuvista resursseista ja henkilöstön ikärakenteesta.

Yhdistyksellä oli edustus ulosoton uusi organisaatio- työryhmässä.
Ulosoton Notes tukiryhmässä, joka asetettiin 1.09.2005 alkaen toistaiseksi, on kolme yhdistyksen jäsentä. Ujas- tietojärjestelmän käytettävyys parani vuoden mittaan, mutta kehitettävää riittää ja kalliiksi tuli, kuten valtiontalouden tarkastusvirasto raportoi Uljas antaa työnantajalle raportteja valvontaan ja ohjaa täysin päivittäistä tekemistä.

Ulosottolain kokonaisuudistuksen tässä vaiheessa yhdistys oli 28.09.2005 kuultavana ja antoi samalla vielä kirjallisen lausunnon jo lakivaliokunnassa olevan ns kolmannen paketin sisältöön. 05.10.2005 annettiin lausunto vielä valmistelussa olevaan ulosottokaareen koskien täytäntöönpanotehtävien siirtoa muille virkamiehille.

Ministeriöt sopivat myös harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan jatkamisesta yhteisenä toiminnan painopistealueena. Tähän liittyy ulosoton hallinnossa läheisesti erikoisperintä ja rikoshyödynjäljittäminen.

Luottamusmiehet

Pääluottamusmies oli Jarmo Savela, joka on ollut myös liiton kaikkien oikeushallinnon osastojen pääluottamusmies. Luottamusmiesten toimintakausi on kaksi vuotta, joista 2005 oli viimeinen ja uudet luottamusmiehet valittiin syyskokouksessa aluekokousten esitysten mukaisesti. Näitä alueellisia luottamusmiehiä on kahdeksan ja alueet ovat muodostuneet osittain entisistä lääneistä, lisäksi Helsingin ulosottovirasto erillisenä ja Itä-Suomen lääni on yhtenäisenä omana alueenaan. Jokaisella luottamusmiesalueella pidettiin aluekokous ja paikalla oli kaikkiaan yhteensä yli 80 jäsentä ja puheenjohtaja matkusti jokaiseen. Näissä tapaamisissa suoritettiin jäsenkysely, jonka pohjalta yhdistyksen toimintaa arvioitiin.

Jäsenhuoltoon kuuluivat luottamusmiesten yhteydenpito jäseniin ja huomionosoitukset. Liiton vanhojen sääntöjen mukaiset vapaajäsenyyden edellytykset täyttäneille luovutettiin liiton rannekellot.

Jäsenistö

Liiton rekisterin mukaan kokonaisjäsenmäärä oli 31.12.2005 yhteensä 457, jossa on mukana vapaajäsenet sekä ns "eläkeputkessa" olevat. Jäsenistä naisia on 139 ja miehiä 318. Yhdistyksen kunniapuheenjohtajia on nyt kaksi. Nämä ovat puheenjohtaja Ensio Nakari vuosilta 1968 - 1985 ja puheenjohtaja Mauno Laaninen vuosilta 1990 - 2004.

Koulutus- ja kurssitoiminta

Työnantaja jatkoi koulutukseen panostamista. Vuoden aikana oli UL /Uljas koulutusta ja ns vaativaan perintään valmentautumista virastoissa. Lisäksi järjestettiin valtakunnallisesti kirjanpito- ja erikoisperintäkoulutusta kaksi kurssia kumpaakin.

Yhdistys järjesti opintopäivän syyskokouksen yhdessä 12.11.2005 Lahdessa. Sen sisällöstä vastasi oikeusministeriö ulosottojohtaja Timo Heikkisen johdolla. Uutta opintopäivillä on iltapäivän keskustelupaneeli. Paikalla oli 90 avustaa ulosottomiestä.

Liiton eri kursseille oli yhteensä 40 eri osallistujaa;
Järjestö-/ aluetoiminnankurssi ( 6 ), joista yksi Etelä Euroopassa. Toiminnan suunnittelukurssi Tampere ( 14 ), edunvalvonnan ja yhteistoimin kurssi luottamusmiehille Raseborgin opistolla ( 10 ). Suosittuja olivat harrastetoiminnan kursseista laskettelukurssi ( 3 ), ruskakurssi ( 3 ). Lisäksi joitakin yksittäisiä jäseniä osallistui muille kursseille.

Muu virkistystoiminta
Liiton lomapaikat ja SAL- lomat ja kuntoremontit ovat olleet jäsenten käytettävissä samoin kuin liiton omistamat majat. Yhdistyksen vuokramökin edelleen omakustannushintaan vuokraamista jäsenille jatkettiin. VAL-Yhteistyöryhmät kokosivat yhteen eri osastoja maakunnallisesti virkistystoimintaan. Liiton Talvipäivillä Varalassa ja Kesäpäivillä Hämeenlinnassa oltiin mukana.

Järjestötoiminta

Julkisen alan liittojen fuusio toteutui ja syntyi Suomen suurin ammattiliitto, jossa on oma §1osastonsa valtion sektorin edunvalvontaan. Sektorin päälliköksi nimitettiin Keijo Kaleva.
Uuden liiton hallituksessa jatkaa Mauno Laaninen. Uuden liiton edut ja palvelut jäsenille ovat monipuoliset.

Oikeusministeriön hallinnossa muiden yhdistysten kanssa liiton edustavuus on oikeusministeriössä yhteensä noin 700 jäsentä. Rinnakkaisjärjestöpalavereja oli vuoden aikana viisi kappaletta.

Tiedottaminen

Kaikille jäsenille tuli liiton VALTTI-lehti ja loppuvuodesta uusi MOTIIVI.
Lisätietoa luottamusmiehille ja hallituksen jäsenille tuli VAL-Postissa ja Aktiivi lehdessä. Yhdistyksen oma KARHUSET-tiedote lähetettiin kaksi kertaa. Sähköposti oli vaivaton tapa tiedottamiseen ja sitä tarvittiin puheenjohtajan jäsentiedotteiden sekä luottamusmiesten tiedotteiden jakeluun.
Liiton palvelimella oli yhdistyksen kotisivut www.valry.fi/suy/, jossa oli kaikkien luettavissa tiedote yhdistyksen tavoitteista uuden palkkausjärjestelmän neuvotteluissa.

Yhdistyksen talous

Jäsenmaksupalautus oli entisellä liitolla 15%. Liitolta saatiin myös erikseen tukea syys- kokouksen kustannuksiin.
Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla ja tilintarkastajina toimivat Asko Keränen ja Heino Asikainen ja varatilintarkastajina Kaj Axelson ja Jorma J Heinonen

Yhteenveto

Ulosoton muutosvauhti sekä työympäristössä että työn sisällössä johti tekemisen mallintamiseen, joka vaati 2005 ja vaatii jatkossa avustavilta ulosottomiehiltä entistä enemmän uuden oppimista ja osaamista. Lisänä 2005 alkoi koventunut keskustelu tulostavoitteiden toteutumisesta, työnjaosta ja niistä palkkaustekijöinä.
Tämä synnytti uhkakuvia avustavien ulosottomiehen asemasta. Tämä vaati ja vaatii yhdistykseltä valppautta sopimusneuvotteluissa.
Uuden liiton kautta saatiin edunvalvontaan lisää painoarvoa ja vaikuttamismahdollisuuksia päättäjiin.

Ikaalinen 12.03.2006
Suomen ulosottomiesten yhdistys JHL ry