Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2005


Palaa arkistoon  
  Joulutervehdys jäsenistölle

Jäsentiedote 9 / 2005    21.12.2005  
  Päivän ollessa lyhimmillään ja joulutunnelman vallatessa mielet alkaa edunvalvontavuosikin olla pikkuhiljaa päättymässä. Joulutervehdyksen vienti ulosottojohtajalle ja sen jälkeen saa myös omalta kohdaltani kiireet jäädä taakse ja hiljentyminen joulun viettoon voi alkaa.

Edunvalvonnan saralla syksy on ollut suurten muutosten ja työkiireiden aikaa. Uuden liiton synty, palkkausjärjestelmän uudistaminen ja organisaatiomuutoksen ovat vaatineet kovasti keskittymistä ammattikunnan asioiden valvontaan. Lausuntoja on pyydetty ja niihin on vastattu. Jäljestäpäin nähdään, mitä on saatu aikaan.

Uutta palkkausjärjestelmää ei saatu määräpäivään mennessä valmiiksi. Valtion A-palkkaluokat poistuivat joulukuun alussa ja palkat muuttuivat euromääräisiksi. Käytännössä mitään muutosta ei tapahtunut, palkat ja palkkiot tulevat niin kuin ennenkin. Ikälisiä ei enää myönnetä, mutta se on tarkoitus huomioida tulevassa neuvotteluratkaisussa.

Työnantaja teki syyskuussa esityksen avustavien ulosottomiesten uudeksi palkkaus- järjestelmäksi. Tarjous oli kuitenkin puutteellinen tehtäväkohtaisten palkkojen osalta, emmekä ole näin ollen pystyneet ottamaan kantaa kokonaisuuteen. Pyysimme työnantajaa täydentämään esitystään, mutta emme valitettavasti ole toistaiseksi saaneet haluamiamme tarkennuksia. Neuvottelut jatkuvat ensi vuoden puolella ja tiedotamme niiden etenemisestä säännöllisesti.

Haluan kiittää omasta ja hallituksen puolesta kaikkia jäseniä kuluneesta vuodesta. Toivotan vuoden aikana yhdistykseemme liittyneet uudet jäsenet lämpimästi tervetulleiksi mukaan ja kaikille jäsenille oikein rauhallista joulun aikaa.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Syksy on toiminnan aikaa

Jäsentiedote 6 / 2005  
  Arvoisa jäsen

Kesän hiljaiselon jäätyä taakse syksy on taas toimintaa täynnä. Jäsenten edunvalvonta on perustehtävämme ja siihen liittyen on lomien jälkeen tullut kiitettävän paljon postia.
Ulosottolain 3. vaihe on eduskuntakäsittelyssä ja oikeusministeriö on saanut valmiiksi ehdotuksen ulosottokaareksi. Molempiin on pyydetty yhdistyksemme lausuntoa. Ensi vuoden alussa tapahtuu suuri määrä ulosottopiirien yhdistymisiä ja siihen liittyen lääninhallitukset ovat lähettäneet tiedoksi YT-kokouskutsut. Niin ikään vuoden vaihteessa aloittava uusi liittomme JHL pyytää tekemään tarvittavat sääntömuutokset syksyn aikana.

Palkkauksesta

UPJ-neuvottelijamme vierailivat ministeriössä 1.9. Työnantaja oli toimittanut edeltäkäsin sopimuksen muodossa olevan esityksensä avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmäksi. Esitys piti sisällään samat muutokset palkkiojärjestelmään, jotka työnantaja on aikaisemminkin vaatinut tehtäväksi. Ministeriön kanta on heidän neuvottelijoidensa mielestä jo valmiiksi tingitty, eikä siitä voida enää joustaa.

Ilmaisimme pettymyksemme siihen, että esityksestä puuttui useita keskeisiä ja tärkeinä pitämiämme asioita. Merkittävimpänä oli tehtäväkohtaisten palkkojen euromäärien puuttuminen, minkä johdosta ei pystynyt suorittamaan vertailua vanhaan järjestelmään. Takuuosalle jäävien määrästä ei ollut myöskään mitään käsitystä.. Erikoisperinnän palkkaukseen ei otettu kantaa, samoin kuin ei poissaoloajan palkkaukseenkaan. Laskelmat pohjautuivat vuosien 2002 ja 2003 palkkioihin, mikä on mielestämme turhan kaukainen vertailujakso.

Perälautasopimuksen mukaan työnantajan tulee antaa tarjouksensa 75 päivää ennen määräajan päättymistä. Meidän kohdallamme tämä on syyskuun 15. päivä. Ilmoitimme työnantajalle haluavamme tarjouksen määräajassa ja olevamme valmiit jatkamaan neuvotteluja.

Työnantaja totesi kuitenkin neuvottelujen olevan tilanteessa, joka edellyttää taas kerran aikalisän ottamista. Samalla he ilmoittivat, että edellytyksiä työnantajan tarjouksen tekemiselle perälautasopimuksen mukaisesti viimeistään 15.9.2005 ei ole olemassa. Tässä vaiheessa tiedämme jo, että esimerkiksi toimistohenkilöstöllä ja haastemiehillä neuvottelut ovat menneet "pitkäksi". Mitään menetyksiä ei ole tiedossa, vaikka määräajat ovat ylittyneet. Siinä mielessä voimme siis suhtautua asiaan rauhallisesti.

Yhdistyksemme tavoitteena on turvata nykyisten avustavien ulosottomiesten ansiokehitys ja samalla luoda oikeudenmukainen ja kannustava uusi palkkausjärjestelmä nykyisen tilalle. Otamme nyt hallituksen kasaan ja mietimme ratkaisua ja vaihtoehtoja pian uudelleen jatkuvia neuvotteluja silmällä pitäen. Avointa keskustelua jäsenistön kanssa tulemme käymään aluekokouksissa ja jäsenkokousten yhteydessä.

Ulosottolain uudistaminen

Ulosotttolain uudistamisen kolmasvaihe on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja lakivaliokunta on kysynyt myös yhdistyksemme mielipidettä ehdotuksesta. Neljäs vaihe eli ehdotus ulosottokaareksi valmistui kesällä ja oikeusministeriö lähetti sen yhdistykselle tutustumista ja lausuntoa varten. Olemme käyneet hankkeita läpi hallituksen kesken ja erillisessä lakityöryhmässä. Molemmissa uudistuksissa on avustavien ulosottomiesten työn kannalta mielenkiintoisia muutoksia, joten laitan tähän osoitteet, mistä löydätte kyseiset säädökset.

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2005/20050013
http://www.om.fi/32009.htm

Ulosottopiirien yhdistäminen

Ensi vuoden vaihteessa on oikeusministeriön tarkoituksena yhdistää merkittävä määrä ulosottopiirejä. Lääninhallitukset ovat lähettäneet yhdistykselle tiedoksi yhteistoimintalain mukaiset kutsut henkilöstökokouksiin, missä käydään läpi yhdistämisen perusteet, tavoitteet ja vaihtoehdot. Toivottavasti tilaisuuksissa syntyy tasaveroista ja rakentavaa vuoropuhelua. Luottamusmiehet pyrkivät olemaan mukana kokouksissa ja heiltä saatte tarvittaessa tietoa ja apua. Jos jokin asia askarrutta mieltänne kääntykää rohkeasti heidän puoleensa.

VAL ry:stä JHL

VAL:N ja KTV:n yhdistymisen myötä joudumme tarkistamaan myös yhdistyksen sääntöjä. Samalla päätettäväksi tulee yhdistyksen liittyminen Julkisten ja hyvinvointialojen Liiton jäseneksi. Nämä päätökset edellyttävät, että meillä on kaksi lähekkäin olevaa jäsenkokousta. Toinen kokous pidetään 29.10. Tampereella ja toinen on sääntömääräinen vuosikokous 13.11. Lahdessa. Molempiin olette lämpimästi tervetulleita ja varsinaisen vuosikokouksen yhteydessä on vanhaan tuttuun tapaan perinteinen opintopäivän 12.11.

Aurinkoista ja lämmintä syksyn jatkoa.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Helteistä heinäkuuta

Jäsentiedote 5/2005    6.7.2005  
  Vielä ennen kuin itse lähden lomailemaan, lähestyn lyhyellä tilannekatsauksella.

Työnantaja lupasi toukokuussa, että toimittaisi meille ennen juhannusta UPJ-sopimusluonnoksen tutustuttavaksi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut ja se johtuu ilmeisesti muiden sopimusalojen merkittävästä keskeneräisyydestä.

Haastemiehet olivat jo päässeet oikeusministeriön kanssa sopimukseen ja tarkoitus oli allekirjoittaa sopimus 27.5. Valtiovarainministeriö ei kuitenkaan hyväksynyt heidän neuvotteluratkaisuaan ja 30.6 päättyneestä määräajasta huolimatta neuvottelut haastemiesten kohdalla jatkuvat vasta syksyllä.

Toimistohenkilöstön kohdalla määräaika meni myös umpeen kesäkuun lopussa, eikä sopimusta ole syntynyt. Vanhat palkkausperusteet ovat poistuneet niin toimistohenkilöstön kuin haastemiesten kohdalla. Uusia ikälisiä ja määrävuosikorotuksia ei enää virastoille lähetetyn kirjeen mukaan myönnetä. Toimiston osalta uusi tavoiteaika sopimukselle on elokuun lopussa.

Työnantajan kiireet muiden kanssa merkinnee ilman muuta sitä, että heillä tuskin on kovin pian aikaa ja resursseja ottaa meidän asiaamme käsittelyyn. Seuraava UPJ-kokouskin on työnantajan toivomuksesta vasta 1.9. Tätä ennen on järjestöpalaveri ulosottojohtajan kanssa 30.8 ja UPJ- yhteistyökokous toisen avustavia ulosottomiehiä edustavan järjestön kanssa 16.8.

Paikallisen luottamusmiehen kutsusta olin kertomassa palkkausneuvotteluista jäsenistölle Rovaniemellä 18.5.

Helsingin ja Etelä-Suomen erikoisperinnässä työskentelevät avustavat ulosottomiehet saivat tarkistuksen henkilökohtaisiin lisiin 1.7 alkaen.

Kesäpäivät pidetään tänä vuonna Hämeenlinnassa Aulangolla 20.8. Hallituksen on määrä kokoontua seuraavan kerran siellä. Toivottavasti saamme myös jäsenistöä mukaan kesäpäiville. Aulangon ympäristö ja Hämeenlinnan keskiaikamarkkinat ovat näkemisen ja kokemisen arvoiset.

Hyvää ja aurinkoista kesää toivoo

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Kevättä ja valoa odotellessa

   
  Vuosikokouksessa Vantaalla sain kunnian tulla valituksi yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Kiitän luottamuksesta ja lupaan tehdä kovasti töitä ollakseni sen arvoinen. Olen tyytyväinen, että yhdistyksellämme on vahva hallitus ja pätevät luottamusmiehet, joten pysymme hyvin ulosoton muutoksissa mukana ja pystymme vaikuttamaan asioihin ammattikunnan parhaaksi.

Vuodenvaihde on selvästi hiljentänyt keskustelua tietojärjestelmän ympärillä.
Yhteinen taipaleemme Uljaksen kanssa alkoi varsin karikkoisesti ja viime vuosi oli todellinen koettelemus ammattikunnallemme. Suomalaisella sisulla selvisimme siitä ja ponnisteluillamme turvasimme ulosoton uskottavuuden. Korjattavaa on kuitenkin vielä runsaasti ja tietojärjestelmä pysyykin pitkään keskustelun aiheena työnantajan kanssa.

Tulopoliittinen kokonaisratkaisu rauhoitti loppuvuodesta työmarkkinatilanteen.
Tarkentavat virkaehtosopimukset uusittiin ja ovat ilman irtisanomista voimassa seuraavalle sopimuskierrokselle kahden ja puolen vuoden päähän. TUPO-sopimuksen kylkiäisenä tuli ns. Perälautasopimus, jossa aikataulutettiin uusien palkkausjärjestelmien syntyminen. Avustavien ulosottomiesten palkkausjärjestelmän osalta on neuvotteluratkaisu oltava saavutettu viimeistään 30.11.2005. Sama määräaika on myös voudeilla. Ukaasina on, että tämän jälkeen asia voidaan viedä neuvoteltavaksi ja ratkaistavaksi keskustasolle.

Avustavien ulosottomiesten palkkatyöryhmä, jossa on edustus molemmista järjestöistä, on jo jonkin aikaa tehnyt hyvässä yhteishengessä työtä oman ratkaisumallin aikaansaamiseksi. Kun tällainen löytyy, jäsenistö saa aikanaan päättää sen hyväksymisestä. Kevätkokouksessa Tallinnassa tulemme toivotavasti käymään vireää arvokeskustelua neuvottelijoidemme evästämiseksi.

Alkanut vuosi merkinnee VAL:n ja KTV:n yhdistymistä. Uusi liitto on nimeltään Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL). Se pitää sisällään niin valtion, kuntien, kirkon kuin yksityisten hyvinvointipalvelujen palkansaajien edunvalvonnan. Jäsemäärältään (230.000) liitto tulee olemaan maan suurin.

Yhdistyksemme puheenjohtaja, hallituksen jäsenet ja luottamusmiehet ovat jäsenistön edusmiehiä. Toivon runsaasti viestejä kentältä siitä, mihin suuntaan haluatte yhdistystämme luotsattavan. Keskinäinen aktiivinen kanssakäymisemme palvelee parhaalla tavalla edunvalvonnan päämäärää. Paljon on saatu aikaan ja hyvällä yhteistyöllä menestymme jatkossakin.

Toivotan jäsenistölle Oikein Hyvää Vuotta 2005

Harri

 
*   *   *   *   *   *        


  Palkkatyöryhmän esitys valmistui  16.3.2005

Jäsentiedote 2 / 2005  
  Avustavien ulosottomiesten järjestöjen keskinäisen palkkatyöryhmän mietintö ja esitys palkkauksen uudistamiseksi valmistui viime viikolla ja luovutettiin eilen 16.3. työnantajan edustajille oikeusministeriössä.

Palkkatyöryhmä aloitti työnsä marraskuussa ja kokoontui Helsingissä kaikkiaan kymmenen kertaa. Puheenjohtajana oli Harri Lepolahti ja sihteerinä Mika Wallenius. Muut jäsenet olivat Hannu Virkkala, Jarmo Savela, Heikki Pesonen ja Antti Rein.

Valmistelu sujui järjestöjen välillä hyvässä hengessä ja yhteistyön tuloksena syntyi mietintö, jonka pohjalta on hyvä lähteä rakentamaan ammattikuntaa tyydyttävää neuvotteluratkaisua joka on sekä oikeudenmukainen että kannustava ja turvaa nykyistä paremmin ansiotason kehityksen.

Mietintö käsittelee laajasti ja monipuolisesti avustavan ulosottomiehen työtä tänä päivänä ja palkkausjärjestelmän merkitystä työn kannalta. Esitys avustavien ulosottomiesten uuden palkkausjärjestelmän periaatteiksi sisältää uuden palkkausjärjestelmän keskeiset elementit kuten tehtäväkohtaisen palkanosan, henkilökohtaisen palkanosan ja takuuosan.

Avustavien ulosottomiesten tehtäväkohtainen palkanosa muodostuisi tulevaisuudessa yhdistämällä nykyinen peruspalkka ja lisät (ikälisä, kalliinpaikanlisä, työnantajan rahoitus + 7,2 % ym.) Henkilökohtainen palkanosa sisältäisi kokemusosan (max 10 % tehtäväkohtaisesta palkasta) ja palkkiojärjestelmästä muodostuvan suoritusosan. Palkkiojärjestelmä ehdotetaan muutettavaksi nykyisillä kertymillä maksukohtaiseksi.

Erityiskysymyksinä esiin nostettiin poissaoloajan palkkauksen tarkistaminen, sijaisen palkkaus, osa-aika eläkeläisen palkkaus ja kouluttajan palkkaus. Erikoisperinnän palkkauksen uudistamista varten ehdotettiin perustettavaksi oma työryhmä.

Työnantaja tutustuu esitykseen ja neuvottelut jatkuvat kahden viikonpäästä.
Takaraja neuvottelutuloksen saavuttamiselle on avustavien ulosottomiesten kohdalla 30.11.2005. Neuvottelujen edistymisestä tiedotetaan ja sopimuksen hyväksymisestä päättää lopulta jäsenistö.

Palkkatyöryhmän mietintö ja esitys ovat mukana, jotta voitte tutustua niihin. Asiakirjat ovat tarkoitettu jäsenistölle. Työryhmän jäsenet vastaavat mielellään kysymyksiinne ja ottavat vastaan palautettanne.

Oikein Hyvää Pääsiäisen aikaa.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
Palaa arkistoon