Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2006


Palaa arkistoon  
  Ammattikunnan asialla

Jäsentiedote 7 / 2006  
  Pitkän ja lämpimän kesän jälkeen olemme päässeet hyvään vauhtiin järjestötyössä. Syksy on aina perinteisesti paikalliskokousten aikaa. Samalla valmistelemme ulosottomiespäiviä ja toimitamme Karhusetin syysnumeroa. Tänä vuonna oman lisänsä tuovat myös JHL:n edustajistovaalit. Eduskuntakin on kutsunut kuultavaksi ulosottokaaren osalta. Kaikkein päällimmäisenä ja tärkeysjärjestyksessä ykkösasiana ovat kuitenkin palkkausasiat ja UPJ- neuvottelut.

        
  UPJ:n osalta odotin työnantajalta enemmän panostusta neuvotteluihin. Aikaa on kulunut ”perälaudasta” kohta vuosi, emmekä vieläkään ole saaneet minkäänlaista virallista tarjousta.
Oma vaikutuksensa on tietysti sillä, että työnantajan resurssit ovat vähäiset ja kansliapuolen UPJ:n käyttöönotto on viivästynyt. Keskusjärjestötason sopimusmääräyksistä ja asetetuista määräajoista tulisi työnantajan kuitenkin pitää kiinni. Neuvotteluja on syksyn kuluessa käyty ja niitä jatketaan varmasti lähiaikoina.

Maan suurimman ammattiliiton JHL:n vaalit eivät ole pikkujuttu. Äänioikeutettuja jäseniä on peräti 218.000 ja 120 edustajapaikasta kilpailee yli 1500 ehdokasta. Omasta yhdistyksestämme on kaksi ehdokasta, jotka on esitelty tässä lehdessä. Saamalla oman ehdokkaan läpi, meillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan tuleviin sopimusratkaisuihin ja sitä kautta oman palkkapussimme sisältöön. Lisäksi voimme olla päättämässä, mitä liitossa meidän hyväksi tehdään tai jätetään tekemättä. Toivon, että käytätte äänioikeuttanne ja palautatte äänestyskortin.

Kuluneen vuoden aikana piireissä on vapautuneita toimistoresursseja kohdennettu erilaisiin perintää enemmän tai vähemmän palveleviin tehtäviin. Tutustuin juuri oikeusministeriön pitkän tähtäimen (2007-2011) suunnitelmiin ja siellä lausutaan selvästi, että vapautuvia voimavaroja tulisi käyttää perintätyön tukemiseen ja erityisesti velallisselvitystyöhön. Tämän perusteella avustavilla ulosottomiehillä näyttäisi olevan tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet odottaa kansliahenkilökunnalta haluamiaan perintää tukevia palveluja.

Vuosi 2007 tulee olemaan merkittävien muutosten vuosi. Ulosottolaki muuttuu heti vuoden alusta ja se tuo ammattikunnalle uusia haasteita. Työnantajan järjestämä koulutus kannattaa hyödyntää, sillä siten voimme kasvattaa osaamispääomamme ja kohdata helpommin tulevat muutokset.

Ensi vuosi merkitsee myös organisaation osalta valmistautumista suuriin muutoksiin silmällä pitäen vuotta 2008. Ulosottolaitoksen organisaatiota tehostetaan ja ulosottopiirien määrää vähennetään 22:een nykyisestä 51 piiristä. Muutoksella pyritään tasaisempaan työnjakoon ja parempaan tuottavuuteen. Toimipisteet on luvattu säilyttää suurin piirtein nykyisillä paikkakunnilla.

Oikein hyvää syksyn jatkoa

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Perinnän uudelleen organisointi käynnissä

Jäsentiedote 3 / 2006  
  Oikeusministeriön asettama tavoite perinnän uudelleen organisoinnista on lähtenyt piireissä käyntiin. Vapautuneita toimistoresursseja on kevään aikana kohdennettu vaihtelevasti perinnän asiakaspalvelu-, seuranta- ja tukitehtäviin. Piirit ovat voineet hyvin pitkälle itse muodostaa omat toimintamallinsa. Oikeusministeriö ei tule jatkossakaan antamaan toteutuksen osalta mitään määräyksiä tai valmiita tavoitteita

Pyysin viime viikolla luottamushenkilöiltä kokemuksia uudistuksista. Saadun palautteen perusteella kehittämistyö on yleisesti ottaen vielä alkutekijöissä ja käytännötkin vaihtelevat piireittäin. Myönteisintä palautetta ovat avustavat antaneet niistä piireistä, missä he ovat kokeneet saaneensa toimistolta perinnäntukipalveluja ja ovat voineet itse päättää, mitä palveluja he tarvitsevat.

Perinnän organisointi ja toiminnan kehittäminen ovat niitä asioita, joissa työntekijöillä on nyt vaikuttamisen paikka. Yhteistyössä on piireissä etsittävä parhaat käytännöt. Avustavien ulosottomiesten kannattaa esittää mielipiteensä siitä, miten perintä järjestetään parhaalla tavalla omassa yksikössä ja miten toimiston apua tulee jatkossa hyödyntää.

Viime viikon lopulla vierailin Helsingissä voutipäivillä. Tuula Linna piti opintopäivillä lainsäädäntökatsauksen ulosottolain uudistamisesta. Ulosottolain kolmasvaihe on hyväksytty hiljattain eduskunnassa. Päähuomioina voidaan mainita seuraavia asioita. Velallisen suojaa korotetaan suojaosuuksien ja vapaakuukausien osalta. Ulosottomaksuista annetaan vapautus kahden vuoden jälkeen. Taulukkomaksuihin tulee "uusia portaita". Tietojen kerääminen sivullisesta ei jatkossa edellytä nykyisen kaltaista samaistamispäätöstä. Ulosottolain kolmannen vaiheen uudistuksen on määrä astua voimaan ensi vuoden alusta.

Avustavien ulosottomiesten lainsäädäntökoulutusta jatketaan lomien jälkeen syksyllä. Hallituksen esitys ulosottolain uudistuksen neljännestä vaiheesta on valmistumassa ja esitykseen sisältyy mm. säännökset ulosoton hallintovirastosta ja avustavien ulosottomiesten virkanimikkeen muuttaminen kihlakunnan ulosottomieheksi.

Uuden palkkausjärjestelmän osalta on päästy sen verran eteenpäin, että neuvottelut oikeusministeriössä jatkuvat 31.5. Neuvotteluja jatketaan uusien palkkiolaskelmien pohjalta. Laskelmat ovat kahdelta viimeiseltä lomanmääräytymisvuodelta eli 2004-2006. Toimiston osalta ministeriö tekee parhaillaan tarkistuksia piirien laskelmiin ennen toimiston UPJ:n yleistä käyttöönottoa. Voudit ovat viime viikolla hylänneet työnantajalta saamansa tarjouksen heidän uudesta palkkausjärjestelmästä.

Lämmintä kesää kaikille

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Tervehdys kaikille jäsenille

Jäsentiedote 1 / 2006    15.02.2006  
  Ulosoton kehittämisen osalta olemme tällä hetkellä mielenkiintoisessa tilanteessa. Työn alla on monta merkittävää hanketta, jotka tulevat vaikuttamaan työhömme ja asemaamme ulosoton organisaatiossa.

Ulosottolain uudistuksen kolmasvaihe on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä ja neljäsvaihe lausuntokierroksen jälkeisessä valmistelussa hallituksen esitykseksi. Seuraava paketti lainsäädäntökoulutusta ulosottomiehille on odotettavissa ensi syksynä.

Oikeusministeriön toimintasuunnitelmassa vuosille 2006-2009 ulosoton kehittämisen tavoitteina ovat henkilöstön työpanoksen painopisteen siirtäminen nopeasti toimitettavaan velallis- selvitykseen, rutiininomaisten työvaiheiden yhtenäistäminen ja harkintaa edellyttävien tapausten tunnistaminen ja ratkaiseminen asianmukaisesti perustellen.

Vapautuvia toimistoresursseja on monissa virastoissa kohdennettu seuranta- ja asiakas- palvelutyöhön. Avustavien ulosottomiesten kohdalla tekee tuloaan vaativa perintä ja käytännön toteutuksen osalta piireille on annettu melko vapaat kädet. Toivon ja uskon, että kun piireissä toimintaa ja organisaatiota järjestellään uudelleen, kaikki tapahtuu hienosti yhteistoiminnan pelisääntöjen mukaisesti. Mikäli ongelmia kuitenkin ilmenee, niin luottamusmiehet ovat aina tarvittaessa valmiita auttamaan jäseniä.

Valtion palkkausjärjestelmien uudistaminen on edennyt siihen vaiheeseen, että 95 % valtion henkilöstöstä on uusien sopimusten piirissä. Oikeushallinnon alalla ilman sopimusta ovat enää oikeusavustajat, voudit ja avustavat ulosottomiehet. Oman sopimuksemme osalta ei neuvotteluja ole käyty syksyn jälkeen. Syynä on ollut työnantajan resurssipula. Sitä mukaa kuin muita oikeushallinnon myöhässä olevia sopimusratkaisuja saadaan alta pois, lähestyy myös meidän vuoromme astua pöydän ääreen. Avustavien ulosottomiesten molemmat järjestöt ovat käyneet keskenään vuoropuhelua myönteisessä hengessä ja ovat valmiita neuvotteluihin työnantajan kanssa.

Uusi liittomme JHL on aloittanut jäsenpalvelutyönsä ja toimintaa harjoitetaan pitkälti viidentoista aluetoimiston kautta. Liiton nettisivuilla on aluetoimistojen omat alasivut, mistä jokainen voi käydä katsomassa tälle vuodelle suunniteltua paikallista toimintaa. Toivon, että uusi liitto pystyy palvelemaan teitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Tutustu liiton sivuihin: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry

Yhdistyksen kevätkokous on maaliskuun toisena viikonloppuna Ikaalisten kylpylässä. Kokousasioiden lisäksi olemme järjestäneet hieman muutakin aktiviteettia, jotta yhteistä viikonloppua voisi hyödyntää virkistäytymiseen kiireisen kevään keskellä. Toivotan kaikki jäsenet tervetulleiksi Ikaalisiin. Vietetään yhdessä mukava ja virkistävä viikonloppu.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
Palaa arkistoon