Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2008


Palaa arkistoon  
  Vahvaa vaikuttamista ja edunvalvontaa

30.10.2008  
  Ensimmäinen vuosi uuden palkkausjärjestelmän kanssa alkaa olla lopuillaan. Vielä on ennenaikaista sanoa, oliko tehty ratkaisu kuinka onnistunut, mutta sen verran on jo kokemusta, että suuremmilta ongelmilta on vältytty. Täysin putkeen uuden palkkausjärjestelmän käyttöönotto ei työnantajan puolelta ole kuitenkaan mennyt.

UPJ -sopimuksen toimeenpanon ja tulkinnan osalta on työnantajan ja järjestöjen välillä vallinnut erimielisyys kahdessa asiassa. Toinen koskee oikeutta perimispalkkioon ennen eräpäivää kertyneistä suorituksista ja toinen erikoistehtävälisän määräytymistä.

Järjestöt ovat käyneet työnantajan kanssa virkaehtosopimuksen mukaiset paikallisneuvottelut näiden kahden asian ratkaisemiseksi mutta yhteisymmärrystä ei ole löytynyt. Järjestöt eivät halua antaa periksi ja harkitsevat nyt yhdessä asian viemistä seuraavaan asteeseen.

Virastoissa suunnitellaan parhaillaan ensi vuoden toiminnallisia tavoitteita. Yhtenä päätavoitteena näyttää olevan henkilöstön sitouttaminen ja motivointi asetettuihin viraston tulostavoitteisiin, jotka on tarkoitus viedä myös henkilötasolle saakka.

On hyvä asia, että työnantaja kiinnittää huomiota henkilöstön asemaan ja ymmärtää henkilöstön viraston toiminnan kannalta tärkeimmäksi voimavaraksi. Henkilöstön sitouttaminen ja motivointi onnistuu, kun työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa ja virastoissa kiinnitetään riittävästi huomiota työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Merkitystä on myös sillä, miten henkilöstö pääsee vaikuttamaan oman työpaikkansa asioihin ja kehittymään työssään. Tämä on haaste johdolle uusissa suurvirastoissa. Yhdessä asetetut tavoitteet on mahdollisuus saavuttaa yhteistoiminnalla.

Ulosottotoimen valtakunnallisten hankkeiden, hallintovirasto ja erikoisperinnän laajentaminen, osalta valmistelu on edennyt, mutta päätöksiä ei ole tehty. Ulosoton tilastojen mukaan tuloksellisuus ja tuottavuus ovat tänä vuonna olleet hyvää luokkaa, mikä kertoo siitä, että virastoissa on tehty oikeita asioita ja henkilöstö on hienosti omaksunut uudet muuttuneet säännökset ja työmenetelmät.

Marraskuun lopulla kokoonnumme yhteiseen tapaamiseen opintopäivän ja vuosikokouksen merkeissä Aulangolle Hämeenlinnaan. Tervetuloa kaikki joukolla mukaan.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Kevätkokous pidettiin Helsingissä Katajanokalla 15.03.2008

01.04.2008  
  SUY:n kevätkokous järjestettiin Helsingissä Katajanokalla Hotelli Grand Marinassa 15.3.2008 ja paikalla oli noin 30 jäsentä. Kokouksessa käsiteltiin edelisen vuoden tilinpäätösasiat. Lisäksi puheenjohtaja kertoi ulosottotoimen ajankohtaisista hankkeista.
VIRKE yhteyshenkilömme Asko Keränen esitteli viranomaisyhteistyön nykytilaa ja yritysanalyysihanketta.

Kevätkokousta edeltäneessä hallituksen kokouksessa muistettiin pitkäaikaista toimitsijaamme Keijo Kalevaa, joka on jäämässä eläkkeelle.

Kokouksen jälkeen oli järjestetty neuvottelupäivämatka Tallinnaan, jonka ohjelmaan kuului runsaasti ammatillisten asioiden käsittelyä. Matkalla oli mukana 23 osallistujaa. Majapaikkana oli tuttu ja turvallinen Viru-hotelli. Yhteinen illallinen nautittiin vanhassa kaupungissa keskiaikaisessa Maikrahv-kellariravintolassa.

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  UPJ:n maksatus viivästynyt

04.02.2008  
  Kihlakunnanulosottomiesten ja ylitarkastajien uutta palkkausjärjestelmää koskeva sopimus astui voimaan 1.1.2008. Palkkausjärjestelmä otettiin käyttöön täysimääräisenä ilman siirtymäaikaa. Tilanne on tällä hetkellä se, että virastoissa tehdyt laskelmat ovat vielä ministeriössä tarkastettavana.

Työnantaja ei pystynyt vielä tammikuussa maksamaan uuden sopimuksen mukaista palkkaa. Tämän hetkisen tiedon mukaan helmikuussakaan ei ole odotettavissa kaikille virkamiehille UPJ:n mukaisia palkkoja. Työnantaja on päättänyt yksipuolisesti, että odotusaikana maksetaan palkkiot uuden sopimuksen mukaisesti ja peruspalkka vanhan sopimuksen mukaan.

Olemme vaatineet UPJ:n maksatuksen pikaista korjausta ja palkkojen maksamista virastojen laskelmien mukaisesti välittömästi. Samoin olemme vaatineet työnantajaa itse tiedottamaan myöhästymisen syistä ja aikataulusta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu tämän viikon keskiviikkona käsittelemään asiaa ja päättämään mahdollisista toimenpiteistä.

Jäsenistöltä on tullut runsaasti kyselyjä kokemuslisään oikeuttavasta palvelusajasta. Olen välittänyt viestiä ministeriöön ja tarkoitus on, että käsittelemme asiaa vielä arviointiryhmässä löytääksemme valtakunnallisesti yhtenäisen linjan siitä, mikä on viranhoitoa olennaisesti hyödyttävää palvelua.

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS JA OPINTOMATKA TALLINNAAN

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous on 15.3.2008 klo 10.00 Helsingin Katajanokalla Marina Congress Centerissä. Kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle kuuluvat tilinpäätös- asiat.

Kevätkokouksen jälkeen on mahdollisuus lähteä opintomatkalle Tallinnaan. Lähtö on Helsingistä Katajanokalta lauantaina ja paluu seuraavana päivänä sunnuntaina. Matkan aikana on tarkoitus käsitellä edunvalvonta-asioita, mutta viihdepuolta ja yhdessäoloa ei ole myöskään unohdettu. Kokouksesta ja opintomatkasta tulee lähipäivinä erillinen jäsenkirje.

Hyvää kevättalvea kaikille

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
Palaa arkistoon