Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2011


Palaa arkistoon  
  Jäsentiedote 5

19.12.2011  
  ULOSOTON TOIMIPAIKKOJA OLLAAN VÄHENTÄMÄSSÄ RAJUSTI

Valtakunnanvoudinvirasto on laatinut esityksen oikeusministeriön asetukseksi ulosottovirastojen toimipaikoista. Esityksen mukaan toimipaikkojen määrä vähenisi tulevaisuudessa 178:sta 62:een. Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena on saada asetus voimaan vuonna 2013 ja muutos toteutettua sen jälkeen kahden vuoden siirtymäajan kuluessa.

Asiaa on käsitelty ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa ja yhdistyksen edustaja on tehnyt valtakunnanvoudille vaihtoehtoisen esityksen, missä säilyvien toimipaikkojen määrä olisi jonkin verran suurempi ja siirtymäaika pidempi. Näin olisi mahdollisuus paremmin turvata ulosoton palvelujen saatavuus koko maassa ja pidemmän siirtymäajan myötä ottaa huomioon henkilöstön eläköityminen ja toimitilojen järjestäminen.

Toimipaikkaa saattaa joutua vaihtamaan jopa 165 virkamiestä. Yhdistys on ottanut erikseen kantaa henkilöstön asemaan ja muutosturvaan uudistuksen toimeenpanossa.

OVO-KORVAUKSEN POISTAMINEN OLISI LYHYTNÄKÖISTÄ

Oikeusministeriö on tehnyt esityksen ulosottomiehille maksettavan OVO-korvauksen poistamisesta. Korvausta on maksettu silloin, kun kihlakunnanulosottomies on hoitanut väliaikaisesti oman viran ohella toisen virkaan kuuluvia tehtäviä.

Yhdistys on kannanotossaan vastustanut korvauksen poistamista ja todennut, että sijaisuuksien hoitaminen merkitsee aina huomattavaa lisätyötä ja vastuuta, mitä pelkät perimispalkkiot eivät riitä korvaamaan. Korvauksen maksaminen on työnantajalle aina edullisempaa kuin sijaisen palkkaaminen. Mikäli kihlakunnanulosottomiehet määrätään hoitamaan sijaisuuksia ylitöinä urakkaluonteisesti ilman kunnon korvausta, voisi seurauksena olla myös velallisselvityksen tason laskeminen.

OSA-AIKATYÖN JÄRJESTÄMISELLE EI PITÄISI OLLA ESTEITÄ

Osa-aikatyön kysyntä kihlakunnanulosottomiesten työssä on lisääntynyt osa-aikaeläkemahdollisuuden myötä. Ulosottovirastojen päälliköt suhtautuvat kuitenkin osa-aikatyöhön hyvin eri tavalla. Osassa virastoja suhtautuminen on myönteistä ja osassa kielteistä.

Yhdistys katsoo kannanotossaan, että virastoissa ei pitäisi tänä päivänä olla esteitä osa-aikatyön järjestämiselle. Lukuisat erilaiset parhaillaan voimassa olevat sopimukset osoittavat osa-aikatyön olevan järjestettävissä kihlakunnanulosottomiehen tehtävissä.

Yhdistyksen mielestä henkilöstön tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen kohtelun vuoksi valtakunnanvoudinviraston olisi syytä ohjeistaa virastoja valtion henkilöstöpolitiikan mukaisesta myönteisestä suhtautumisesta osaaikatyöhön, sekä rohkaista virastoja kehittämään joustavia mahdollisuuksia osa-aikatyön tekemiseen eläkeiän lähestyessä.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 01036 22845 sekä www.ulosotto.fi


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote 4

28.11.2011  
  VALTIOLLE UUSI VIRKAEHTOSOPIMUS

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat tänään maanantaina todenneet Raamisopimuksen riittävän kattavaksi, jolloin myös viime keskiviikkona saavutettu neuvottelutulos valtion virkaehtosopimuksesta vuosille 2012-2013 toteutuu.

Sopimuskausi on 1.3.2012 – 31.3.2014 ja palkankorotukset ovat:

1.3.2012 yleiskorotuksena 1,9 % ja virastoeränä 0,5 %
1.4.2013 yleiskorotuksena 1,4 % ja virastoeränä 0,5 %

Maaliskuussa 2012 maksetaan 150 euron kertaerä.

VUOSIKOKOUS MUISTUTTI ULOSOTON HENKILÖSTÖN MUUTOSTURVASTA

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin viikonloppuna Helsingissä. Päätöslausumassaan vuosikokous kiinni huomiota muutoksen hallintaan ja ulosoton henkilöstön muutosturvaan. Vuoden 2012 aikana on odotettavissa päätöksiä ulosottovirastojen toimipalkkojen lakkauttamisista ja henkilöstön asema on huomioitava muutoksen toimeenpanossa.

YHDISTYKSEN TOIMIHENKILÖT JA LUOTTAMUSMIEHET 2012-2013

Vuosikokous teki seuraavat valinnat kaudelle 2012-2013:

Puheenjohtaja:

Harri Lepolahti

Hallitus: Tarja Laaksonen (varapuheenjohtaja)
Seija Mustajärvi (sihteeri)
Jaana Isosari (taloudenhoitaja)
Pekka Ruusula (tiedotussihteeri)
Timo Heinonen
Harri Finnilä
Kirsi-Marja Sjögren
Mika Helldan
Juha Aarnio
Sirpa Myllyoja

Varalle:
Juha Savolainen, Jyrki Kotanen, Raimo Tikkanen ja Taina Hiljanen

Luottamusmiehet:

Juha Aarnio (Helsinki)
Tarja Laaksonen (Ahvenanmaa,Varsinais-Suomi,Satakuna)
Juha Savolainen (Uusimaa, Päijät-Häme)
Jyrki Kotanen ( Keski-Suomi ja Pohjanmaa)
Mika Helldan (Pirkanmaa ja Kanta-Häme)
Timo Heinonen ( Kymi ja Etelä-Karjala)
Raimo Tikkanen( Savo ja Pohjois-Karjala)
Sirpa Myllyoja (Oulu, Länsi-Pohja,Raahen seutu, Kainuu ja Lappi)

Edustajistovaaliehdokkaat:

Harri Lepolahti
Seppo Numminen


Lisätietoja:
Harri Lepolahti p. 029 562 2845


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote 3

07.10.2011  
  ULOSOTTOMIESPÄIVÄT HELSINGISSÄ HOTELLI MARSKISSA 26.-27.11.2011

Kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä ja yhdistyksen vuosikokous järjestetään tänä syksynä Helsingissä Hotelli Marskissa 26.-27.11. Opintopäivän ohjelmassa ajankohtaista ulosottotoimeen liittyvää asiaa ja myös vapaampaa ohjelmaa. Illalla on mahdollisuus vierailla uudessa Musiikkitalossa kevyen klassisen musiikin konsertissa. Yhdistyksen vuosikokouksessa on asialistalla toimihenkilöiden ja luottamusmiesten valinta. Lisäksi päätetään liittovaalien ehdokasasettelusta. Lisätietoa ilmoittautumisesta ja ohjelmasta lähetetään jäsenistölle lokakuun aikana.

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEKSI JUKKA OKSANEN

Oikeushallinnon uudeksi pääluottamusmieheksi on valittu Jukka Oksanen Helsingin käräjäoikeudesta. Nykyinen pääluottamusmies Jarmo Savela jäi osa-aikaeläkkeelle ja uuden pääluottamusmiehen valinta tuli näin ajankohtaiseksi. Jukan toimikausi kestää vuoden 2014 loppuun. Jukka oli lopulta ainoa ehdokas, joten pääluottamusmiehen vaalia ei ollut tarvetta järjestää. Varapääluottamusmieheksi valittiin Päivi Vanhala rikosseuraamuslaitoksen keskushallintayksiköstä. Päivin toimikausi alkaa 1.1.2012 ja kestää vuoden 2014 loppuun asti. Jukka Oksasen yhteystiedot ovat puh.0103644751 ja sähköposti: jukka.oksanen@oikeus.fi

LIITTOVAALIT LÄHESTYVÄT

Liiton edustajistovaalit pidetään 12.-28.3.2012. Edustajistoon valitaan koko maasta 120 edustajaa ja ehdokasasettelu on käynnistynyt. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua joko yhdistyksen kokouksessa tai valitsijayhdistyksen asettamana. Ehdokasasettelu jatkuu 31.1.2012 saakka. Lisätietoa saa omalta luottamusmieheltä ja liiton kotisivuilta jhl.fi.

86 LOMAOSAKETTA JÄSENISTÖN KÄYTTÖÖN

Liitto on hankkinut tänä syksynä 86 Holiday Clubin viikko-osaketta jäsenistön virkistyskäyttöön. Lomaviikkoja on seuraavissa kohteissa: Katinkulta, Himos, Naantalin kylpylä, Tampereen kylpylä ja Saimaan kylpylä. Varausaika ensi kevään lomaviikoille on alkanut ja jatkuu 13.10 saakka. Lisätietoja löytyy liiton kotisivuilta jhl.fi.

SYKSYN ALUEKOKOUKSIA 9 PAIKKAKUNNALLA

Yhdistys järjestää ennen vuosikokousta aluekokouksia eri paikkakunnilla seuraavasti. Turku 18.10, Jyväskylä 25.10, Oulu 31.10, Seinäjoki 2.11, Kotka 8.11, Tampere 9.11, Helsinki 14.11 Kuopio/Varkaus , Vantaa. Kahden viimeisen osalta ajankohta on vielä auki. Aluekokouksissa on mahdollisuus tavata virkaveljiä ja -siskoja sekä keskustella ajankohtaista asioista. Tällä kertaa on vuorossa myös esityksen tekeminen alueen luottamusmiehestä.

Hyvää Syksyn jatkoa

Harri Lepolahti
puheenjohtaja


 
*   *   *   *   *   *        


  Hopeaa liiton lentopalloturnauksessa

22.04.2011  
  Yhdistyksen joukkue saavutti liiton lentopalloturnauksessa miesten sarjassa hopeaa.
Vuoden 2011 turnaus pelattiin Tampereella 16.04.2011.
Kultaa nappasi Finnavion ja pronssia sai VVS Vaasasta.


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote

13.04.2011  
  Neuvottelutulos kehittämiserästä

Kihlakunnanulosottomiesten sopimusalan osalta saavutettiin viime perjantaina neuvottelutulos kehittämiserän (1,47 %) kohdentamisesta. Yhdistyksen hallitus hyväksyi neuvottelutuloksen tiistaina.

Kehittämiserä kohdennetaan sopimusalan taulukkopalkkoihin. Erikoisperinnän osalta palkkaus uudistuu muuttuen kiinteäksi kokonaispalkaksi ilman sportteleita (tehtäväkohtainen palkka P2)

Uudet tehtäväkohtaiset palkat ovat 1.3.2011 lähtien P1 2592,76 ja P2 4065,00.

Helmikuun alusta tulleet pääsopimuksen mukaiset yleiskorotukset ovat maksussa huhtikuun palkanmaksun yhteydessä.

Seuraavaksi käynnistyvät neuvottelut virastoerän ja tasaarvoerän kohdentamisesta. Neuvottelut käydään toukokuun aikana ja korotukset maksetaan taannehtivasti 1.5.2011 lukien.


Ulosoton yhteistyötoimikunnassa käsiteltyä

Ulosoton yhteistyötoimikunnassa käsiteltiin viime torstaina erikoisperinnän toimitusmiesten määrää ja sijoittumista.

Valtakunnanvoudinvirasto esitti toimitusmiesten määräksi 39 koko maan osalta. Helsingistä on alunperin suunnitellusta määrästä vähennetty 3 toimitusmiestä ja yksi ollaan lisäämässä joko Pohjanmaalle tai Lappiin.

Valtakunnanvoudinvirasto esitti myös, että yhden erikoisperintämiehen sijoituspaikoista luovutaan (Lahti, Pori, Joensuu, Lappeenranta).

Voutien osalta jatkettu hakuaika tuotti muutamia uusia hakijoita. Alueista Itä-Suomi on edelleen ilman hakijaa erikoisperintävoudin tehtävään.

Seuraavaksi käynnistyy kihlakunnanulosottomiesten rekrytointi erikoisperintätehtäviin kolmen vuoden määrä- ajaksi.

Toimipaikkaverkoston osalta valtakunnanvouti totesi tekevänsä esityksen ministerille kesällä ja arveli mahdollisten muutosten käynnistyvän aikaisintaan 2013.

Lisätietoja:

Harri Lepolahti p. 010 3622674


 
*   *   *   *   *   *        


  Ulosottolaitoksen YT järjestäytyi

24.03.2011  
  Ulosottolaitoksen uusi yhteistyötoimikunta on järjestäytynyt. Jokaisella pääsopijajärjestöllä on kaksi varsinaista ja kaksi varaedustajaa.
Yhdistyksemme hallitus nimesi varsinaiseksi edustajaksi Harri Lepolahden ja varaedustajaksi Tarja Laaksosen.
Yhteistyötoimikunta käsittelee YT-sopimuksessa mainitut koko ulosottolaitosta tai useampaa virastoa koskevat asiat. Kts. Valtakunnanvoudinviraston päätös 22.3.2011


 
*   *   *   *   *   *        


  Neuvottelu-uutisia

21.03.2011  
  Pientä edistymistä kehittämiseräneuvotteluissa

Kihlakunnanulosotomiesten sopimusalalla on vireillä neuvottelut 1,47 %:n kehittämiserän kohdentamisesta. Neuvottelumääräysten mukaan erä on kohdennettava siten, että sillä edistetään tuloksellisuutta ja valtion henkilöstön palkkakilpailukykyä.
Oikeusministeriössä 21.3 käydyissä neuvotteluissa käytiin läpi ensin osapuolten näkemykset erikoisperinnän palkkausuudistuksen tarpeesta ja tavoitteista. Puheenvuorojen jälkeen todettiin, että näkemykset erikoisperinnän palkkauksen uudistamisesta ovat varsin kaukana toisistaan, joten kehittämiserän käyttö kyseiseen tarkoitukseen ei näyttäisi onnistuvan. Nykyinen virkaehtosopimus on kyllä sovellettavissa myös erikoisperintää laajennettaessa.
Osapuolet ryhtyivät neuvottelemaan erän kohdentamisesta muulla tavalla kihlakunnanulosottomiesten palkkausjärjestelmän kehittämiseen ja sovittiin, että järjestöt tekevät lähipäivinä asiasta työnantajalle yhteisen esityksen.
Alustavissa keskusteluissa työnantaja ilmaisi, että sporttelijärjestelmää he eivät ole valmiita kehittämään, mutta tehtäväkohtaisetpalkat, kokemuslisät ja kielilisät ovat neuvoteltavia kohteita.

Erikoisperinnän laajentamisesta ja siitä, mikä merkitys sillä on kihlakunnanulosottomiesten osalta, on tarkoitus neuvotella yhteistyötoimikunnassa, minkä valtakunnanvouti lupasi kutsua koolle.

Kehittämiseräneuvotteluja jatketaan 8.4.2011 klo 13.00.
Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 050-3667904 ja Jarmo Savela p. 040-7660097


 
Palaa arkistoon