Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2014


Palaa arkistoon  
  VVV TARJOAA KIHLAKUNNANULOSOTTOMIEHILLE EPÄVARMAA
TULEVAISUUTTA

Päätöksiä ei ole vielä tehty, mutta tahtotila näyttää olevan selvä

04.11.2014  
  Ulosoton henkilöstöjärjestöt ja valtakunnanvoudinviraston johto tapasivat eilen rakenneuudistuksen asioissa Turussa. Tapaaminen oli epävirallinen, mutta ajatuksena oli vapaamuotoisesti ja avoimesti käydä läpi henkilöstönäkökulmasta rakenneuudistuksen valmistelua ja jatkotyötä.

Ulosottolaitoksen rakenneuudistusta valmistellaan, jotta ulosoton taloudellisuutta ja tuottavuutta saataisiin vielä entisestään parannettua. Suomeksi sanottuna halutaan aikaiseksi lisää säästöjä. Tavoitteena on 7 miljoonan euron säästöt vuoteen 2019 mennessä.

Järjestöpalaverin aikana tuli selväksi, että järjestöjen ja valtakunnanvoudinviraston välillä on selkeä erimielisyys keinoista, joilla tarvittavia säästöjä ollaan hakemassa. Suurin näkemysero liittyy VVV:n suunnitelmiin täytäntöönpanotehtävien siirtämisestä toimistolle.

Valtakunnanvoudinviraston tavoitteena näyttäisi olevan siirtää jopa yli puolet kihlakunnanulosottomiesten nykyisistä tehtävistä toimistolle. Toteutuessaan tämä merkitsisi sitä, että osa nykyisistä kihlakunnanulosottomiehistä joutuisi tulevaisuudessa hakemaan alemmin palkattuja toimistoperintätehtäviä tai muita töitä.

Tehtävien siirto merkitsisi myös sitä, että kihlakunnanulosottomiesten perimispalkkiot valtaosaltaan poistuisivat, eikä työnantaja ole antanut minkäänlaista lupausta ansiotason säilymisestä esim. takuupalkan muodossa.

Vaihtoehtoisena säästökeinona kihlakunnanulosottomiehet ovat ehdottaneet valtakunnanvoudinvirastolle automatisoinnin ja sähköisen asioinnin lisäämistä ja sen mahdollistamaa tehtävien ja virkojen vähennystä luonnollista poistumaa hyödyntäen. Tämä takaisi paremmin myös oikeusturvan ja ulosoton tuloksellisuuden säilymisen toisin kuin toimivan täytäntöönpanojärjestelmän romuttaminen. VVV näyttää kuitenkin jääräpäisesti ajavan tehtävien siirtoa, mikä tietäisi kihlakunnanulosottomiehille hyvin todennäköisesti merkittäviä työehtojen heikennyksiä ja uhkaisi jopa virkasuhteita.

Valtakunnanvoudinviraston tapa tehdä rakenneuudistusta on erikoinen ja merkitsee henkilöstön keskuudessa kasvavaa epävarmuutta ja pelkoa tulevaisuuden suhteen. Tällä toimintamallilla henkilöstöä on mahdoton motivoida mukaan hankkeen läpiviemiseen. Kihlakunnanulosottomiesten onkin toistaiseksi parempi pysyä erilaisten rakenneuudistukseen liittyvien kokeilujen ulkopuolella, jos sellaisia virastoissa tullaan tarjoamaan. Mukaan lähteminen saattaa vaarantaa oman ja työkaverin työpaikan ja työehdot tulevaisuudessa.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

 
*   *   *   *   *   *        


  HENKILÖSTÖJÄRJESTÖT TYYTYMÄTTÖMIÄ
RAKENNEUUDISTUKSEN KOKEILUJEN JÄRJESTÄMISTAPAAN

15.10.2014  
  Ulosottolaitoksen rakenneuudistushanke on edennyt ja virastoissa on käynnistetty kokeiluja, joilla haetaan merkittäviä henkilöstösäästöjä toimiston ja kihlakunnanulosottomiesten tehtävistä.
Allekirjoittaneet ulosoton henkilöstöjärjestöt ovat tyytymättömiä näiden pilottien järjestämistapaan ja haluavat olla mukana vaikuttamassa niiden valmisteluun.

Henkilöstöä edustavat ulosottolaitoksen YT-edustajat ja rakenneuudistushankkeen työryhmäjäsenet eivät ole mielestään saaneet riittävästi ja ajoissa tietoa kokeiluista, eivätkä ole näin ollen päässeet vaikuttamaan niihin. Järjestöt katsovat, että valtakunnanvoudinvirasto on ohittanut henkilöstöedustajat ja neuvotellut hankkeista paikallisesti yksittäisten henkilöiden kanssa.

Kokeilut, joilla on olennaisia vaikutuksia henkilöstön työtehtäviin, työmenetelmiin, samoin kuin kehittämishankkeet, tulee käsitellä yhteistoiminnassa henkilöstöedustajien kanssa. Palkkaukseen liittyvät asiat tulee puolestaan neuvotella sopijajärjestöjen kanssa.

Tällä hetkellä henkilöstön asemaan vaikuttavia kokeiluja on käynnissä ainakin Itä-ja Keski-Uudenmaan ulosottovirastossa sekä Itä-Suomen ulosottovirastoissa. Saadun tiedon mukaan valtakunnanvoudinvirasto etsii parhaillaan lisää kokeiluvirastoja.

Henkilöstöjärjestöt pyytävät valtakunnanvoudinvirastoa pidättäytymään kokeiluista ennen kuin niistä on neuvoteltu asianmukaisesti henkilöstöedustajien kanssa.


Harri Lepolahti
Suomen KIhlakunnanulosottomiesten Yhdistys

Mika Sippel
Kihlakunnanulosottomiehet ry

Satu Aikioniemi
Oikeushallinnon toimihenkilöt JHL ry


  Kannanotto 15.10.2014.

 
*   *   *   *   *   *        


  Tiedotustilaisuuksia URA-hankkeesta

10.10.2014  
  Yhdistys järjestää kaikille kihlakunnanulosottomiehille rakenneuudistushankkeeseen liittyen tiedotus- tilaisuuksia. Tilaisuuksissa käydään läpi hanketta kihlakunnanulosottomiehen näkökulmasta.
Paikalla johtoryhmän jäsen Harri Lepolahti.
Lisää tilaisuuksia tulee sitä mukaan kuin niitä saadaan sovittua virastojen kanssa.

14.10.2014 Espoo
16.10.2014 Kouvola
20.10.2014 Pori
21.10.2014 Seinäjoki
22.10.2014 Turku
23.10.2014 Vaasa
30.10.2014 Kuopio
04.11.2014 Tampere
11.11.2014 Oulu
17.11.2014 Helsinki
19.11.2014 Lahti


 
*   *   *   *   *   *        


  Yhdistyksen hallitus linjasi ura-tavoitteita

04.09.2014  
  Ulosoton rakenneuudistus on edennyt väliraporttivaiheeseen ja eri työryhmissä on mietitty tulevaisuuden ulosoton vaihtoehtoisia toimintamalleja.
Yhdistyksen hallitus kokoontui torstaina luottamusmiesten ja omien työryhmäjäsentensä kanssa linjaamaan tavoitteitaan rakenneuudistuksen osalta.

Yhdistys valmisteli 15 kohdan tavoiteohjelman, jonka pohjalta se tulee vaikuttamaan jatkovalmisteluun. Yhdistyksen valitsemat tavoitteet merkitsevät toteutuessaan niin ulosoton taloudellisuuden ja tuottavuuden kuin oikeusturvankin parantumista. Tavoitteet rakentuvat nykyjärjestelmän vahvuuksille kuten velalliskohtaisuuden ja vastaava ulosottomies -järjestelmän säilyttäminen sekä ulosoton tuloksellisuuden turvaaminen nykyisen kaltaisella kannustavalla palkitsemisjärjestelmällä.

Yhdistys tulee järjestämään syksyn aikana virastokierroksen, jonka yhteydessä on tarkoitus yhdessä kihlakunnanulosottomiesten kanssa käydä läpi yhteiset tavoitteet sekä jakaa tärkeää tietoa uudistuksen etenemisestä.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

 
*   *   *   *   *   *        


  SYYTE HYLÄTTY

03.03.2014  
  Kanta-Hämeen käräjäoikeus on 11.2.2014 hylännyt kihlakunnanulosottomiestä vastaan nostetun syytteen ns."asuntokauppajutussa". Varsinais-Suomen ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti teki alaisestaan tutkintapyynnön, kun hän kuuli ulosottomiehen toimista tämän oltua Kanta-Hämeen ulosottoviraston palveluksessa. Aikaisemmin asiaa on käsitelty myös virkamieslautakunnassa, eikä lainvastaisuutta ulosottomiehen toimissa todettu myöskään siellä. Koska johtava kihlakunnanvouti on valittanut päätöksestä, kihlakunnanulosottomies ei ainakaan toistaiseksi pääse takaisin virkaansa.

 
*   *   *   *   *   *        


  LÄHDE SAARISELÄLLE HIIHTOLOMALLE

22.01.2014  
  Liiton kelohuvila Saariselällä on jäsenistön ja perheenjäsenten käytössä viikolla 8. Huvila sijaitsee keskustassa kylpylän vieressä. Tarjolla on hyvin varusteltuja kahden hengen huoneita. Jos olet kiinnostunut niin lisätietoja saat Harrilta puh. 029 56 22845.

 
*   *   *   *   *   *        


  Virkamieslautakunta kumosi irtisanomisen Varsinais-Suomen ulosottovirastossa

13.01.2014  
  Virkamieslautakunta on yksimielisellä päätöksellä kumonnut Varsinais-Suomen ulosottoviraston maaliskuussa 2012 tekemän kihlakunnanulosottomiehen irtisanomisen.

Varsinais-Suomen ulosottoviraston johtava kihlakunnanvouti irtisanoi 09.03.2012 kihlakunnanulosottomiehen, katsottuaan tämän toimineen vastoin ulosottokaaren ja virkamieslain säännöksiä vuonna 2007 tämän ollessa Kanta-Hämeen ulosottoviraston palveluksessa.

Kihlakunnanulosottomies haki oikaisua virkamieslautakunnalta ja irtisanomispäätökseen kumoamista sillä perusteella, että hän ei ole rikkonut lain säännöksiä ja että hänen silloinen esimiehensä ei nähnyt tapahtuneessa mitään moitittavaa.

Virkamieslautakunta on ratkaisussaan 08.11.2013 hyväksynyt oikaisuvaatimuksen ja kumonnut Varsinais- Suomen ulosottoviraston päätöksen irtisanomisesta.

Virkamieslautakunta on sitä mieltä, että kihlakunnanulosottomies ei ole toiminut vastoin lakia, eikä virkamiehen irtisanomiselle ole osoitettu olevan virkamieslain edellyttämää syytä.

Virkamieslautakunnan päätös oli yksimielinen.

 
*   *   *   *   *   *        
Palaa arkistoon