Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2017


Palaa arkistoon  
  Suy jäsentiedote 10 / 2017

16.10.2017  
  URA-hanke

Valtakunnanvoudinvirasto on luovuttanut Ura-esityksensä ministeriölle. Kyse on rakenneuudistuksen edellyttämistä lainsäädännön muutostarpeista liittyen organisaatioon, virkarakenteeseen ja näistä johtuviin ulosottomenettelyä koskeviin uudistuksiin.

Valtakunnanvoudinviraston ehdotus oli kesän aikana lausuntokierroksella ja lausuntoja annettiin 60 kappaletta. Ehdotukseen on suhtauduttu kriittisesti. Myönteisimmin on suhtauduttu yleisellä tasolla hankkeen tavoitteisiin taloudellisuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Lisäksi kannatusta on saanut organisaatiomuutos yhdeksi virastoksi. Lausunnonantajat ovat arvostelleet voimakkaasti täytäntöönpanon jakamista perustäytäntöönpanoon ja laajaan täytäntöönpanoon.

Valtakunnanvoudinvirasto myöntää esityksessä, että lähes kaikki säästöt haetaan palkkakustannuksista ja tarkentuvat VES-neuvottelujen myötä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että VVV:n tavoitteena on alentaa kihlakunnanulosottomiesten palkkoja.

Uudistus merkitsee toteutuessaan myös toimintojen keskittämistä. Perustäytäntöönpanoa on kaavailtu keskitettävän viidelle paikkakunnalle (Vantaa, Turku, Tampere, Kuopio ja Oulu).

Laajan täytäntöönpanon on suunniteltu olevan alueellista toimintaa, mutta toimipaikkaverkon voimakas karsinta tulee toteutuessaan vaikuttamaan monen kihlakunnanulosottomiehen sijoittumiseen.

Suy jatkaa vaikuttamista virkamiestasolla ja poliittisella tasolla tavoitteena, että Ura-hankeen myötä virkasuhteen ehtoja ei heikennetä.

Ura-hankkeesta kerrotaan kattavammin tulevissa aluekokouksissa.

Luottamusmiesvaalit

Syksyn aikana on ajankohtaista luottamusmiesten valinta kaudelle 2018-2019. Valintatilaisuudet järjestetään loka-marraskuun aikana aluekokousten yhteydessä. Nykyiset luottamusmiehet lähettävät alueen jäsenille kutsun tilaisuuteen. Alueilla tehdyt valinnat vahvistetaan yhdistyksen vuosikokouksessa Vantaalla 19.11.2017. Luottamusmiesalueille valitaan sekä varsinainen, että varaluottamusmies. Valinnassa noudatetaan liiton luottamusmiehen valintaohjesääntöä.

Ehdokkaaksi luottamusmiesvaaliin voi asettua jäsen, jonka virkapaikka on kyseisellä luottamusmiesalueella. Esitysoikeus ja äänioikeus luottamusmiehen vaalissa on kokouksessa henkilökohtaisesti paikalla olevilla jäsenillä.

Liiton kolmella oikeushallinnon yhdistyksellä on yhteinen pääluottamusmies. Myös pääluottamusmies valittaan marras-joulukuun aikana kaudelle 2018-2019. Valinnassa noudatetaan liiton luottamusmiehen valintaohjesääntöä. Jokaisella oikeushallinnon sopimusalalla työskentelevällä jäsenellä on oikeus asettua ehdolle pääluottamusmiehen vaaliin. Ehdolle asettumisaika päättyy 30.10.2017. Ehdokkaaksi voi ilmoittautua sopimustoimitsija Mikko Siljanderille sähköposti: miiko.siljander@jhl.fi.

Aluekokoukset

Vuoden 2017 aluekokoukset järjestetään loka-marraskuun aikana seuraavilla yhdeksällä paikkakunnalla ( Espoo 23.10, Kotka 30.10, Tampere 31.10, Oulu 1.11, Kuopio 2.11, Seinäjoki 7.11 ja Jyväskylä 8.11,
Helsinki 13.11, Turku 14.11).

Aluekokouksissa valitaan alueen luottamusmies ja varaluottamusmies sekä päätetään aluemäärärahan käytöstä. Lisäksi kokousten yhteydessä pidetään erillinen Info-tilaisuus liittyen Ura-hankkeeseen. Muissakin virastoissa voimme Ura-tilaisuuksia järjestää, jos jäsenistö sitä haluaa.

Hyvää syksyn jatkoa kaikille jäsenille !

Suy ry


 
*   *   *   *   *   *        

  TOIMIPAIKKAESITYS ARVIOITAVA UUDELLEEN

29.08.2017  
  Valtakunnanvoudinvirasto yllätti tiedottamalla isosta toimipaikkaverkon uudistuksesta välittömästi eilisen YT- käsittelyn jälkeen. Tiedote näyttää laaditun jo ennalta, eikä siinä ole otettu huomioon henkilöstöjärjestöjen YT- kokouksessa ilmaisemia kantoja esitykseen ja valmisteluun liittyen.

Esityksessä mainitaan, että lähtökohtana on ollut toimipaikkojen tarkoituksenmukainen sijainti ja palvelujen saatavuus.

On selvää, että toimipaikkojen merkittävä vähentäminen ei paranna palvelujen saatavuutta, eikä tarkoituksenmukaisuudellekaan ole esitetty kunnon perusteita.

Asiointi- ja toimitusmatkat pitenevät entisestään. Kaikki asiakkaat eivät pysty hoitamaan asioitaan sähköisesti, jolloin kansalaisten eriarvoisuus lisääntyy palvelujen saannissa.

Suurien kaupunkien toimipaikkoja esitetään lakkautettavaksi ja päivystystoimipaikkojen määrittely on jäänyt epäselväksi. Esityksessä ei ole huomioitu asiointisuuntia, eikä kohtuullisia matkoja.

Kenen intressejä uudistus palvelee, ei ainakaan ulosoton asianosaisten ja muutoksen kohteena olevan henkilöstön asema on olla lähinnä kuviteltujen säästöjen maksumiehenä.

Uudistuksen valmistelu on ollut puutteellista. Ei ole selvitetty, löytyykö virastojen jäljelle jäävistä toimipaikoista tilaa lakkautettavien toimipaikkojen henkilöstölle.

Selvitetty ei ole myöskään vaikutuksia. Kukaan ei tiedä, syntyykö toimipaikkojen lakkauttamisesta lainkaan säästöjä vai peräti lisäkustannuksia, kun henkilöstöä siirretään päätoimipaikkojen kalliimpiin toimitiloihin.

Selvittämättä on myös henkilöstövaikutukset siltä osin, miten muutos kohtelee muutoksen kohteena olevaa henkilöstöä. Valtakunnanvoudinvirasto luotaa, että henkilöstö kyllä aina taipuu, mutta siitäkään ei ole varmuutta, ovatko kaikki valmiita ylipitkiin työmatkoihin.

Valtakunnanvoudinviraston aikataulu tuntuu mahdottomalta. Isoja henkilöstövaikutuksia sisältävä uudistus pitää valmistella kunnolla ajan kanssa, eikä kiireellä.

Henkilöstön pitää päästä aidosti vaikuttamaan päätöksentekoon. Virastotasolla virastopäälliköiden on valmisteltava virastokohtaista esitystä yhdessä henkilöstön kanssa.

Toimipaikkaverkostoa koskeva esitys on tuotava uudelleen ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnan käsittelyyn, kun vaikutusten arvioinnit on tehty.

Harri Lepolahti
varapääluottamusmies JHL


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 03/2017

02.03.2017  
  1. Kutsu kevätkokoukseen

Yhdistyksen kevätkokous pidetään Helsingissä JHL-talolla 11.3.2017 klo 15:00. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen säänöissä määrätyt asiat. Kokousta ennen on kahvitarjoilu klo 14:00 ja sen jälkeen johtava hallintovouti Elina Arpiainen kertoo viimeisimmät kuulumiset URA-hankkeen osalta. Kokouspaikan osoite on Sörnäisten Rantatie 23, Helsinki. Tarjoilujen varaamiseksi osallistujien toivotaan ilmoittautuvan ennakkoon Seijalle p. 040-511 7259 tai Sadulle p. 050-405 8480.

2. Liittovaalit

Liittovaalit käydään 13.-28.3.2017. Äänestysaineisto postitetaan jäsenille ensi viikon aikana. Äänestää voi sähköisesti sekä postitse. Yhdistys on pyytänyt liittoa arpomaan äänestäneiden jäsentemme kesken 3 kpl 100 euron Sokos-Hotellin lahjakortteja. Yhdistyksen asettamana ehdokkaana vaaleissa on Harri Lepolahti nro 73. Toivomme jäsenten äänestävän yhtä aktiivisesti kuin aikaisemmissakin vaaleissa.

3. URA-hanke

Valtakunnanvoudin ilmoituksen mukaan URA-hankkeen lainsäädäntötyöryhmä saa työnsä valmiiksi maaliskuun aikana. Tämän jälkeen ehdotus lähtee lausuntokierrokselle ja luovutetaan ministerille vielä ennen kesälomia. Eduskunnalle esitys on tarkoitus antaa syksyllä. Yhdistys jatkaa koko ajan vaikuttamistyötä ammattikunnan tehtävien, työpaikkojen ja työehtojen puolesta.

VES- neuvotteluissa ei ole tapahtunut edistymistä. Valtakunnanvoudinvirasto on ilmoittanut, että sen tavoitteena on kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen uudistaminen, mutta mitään kirjallista esitystä uudesta järjestelmästä VVV ei ole vielä antanut. Alustavia neuvotteluja on käyty sekä perusperinnän että laajan perinnän osalta. Työnantajalla näyttää olevan selvä pyrkimys kihlakunnanulosottomiesten palkkauksen alentamiseen, mikä vaikeuttaa neuvotteluasetelmia uudesta palkkausjärjestelmästä.

Hyvää kevään jatkoa kaikille yhdistyksen jäsenille

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 01/2017

26.01.2017  
  1. Yhdistyksen lausunto valmisteilla olevasta ulosoton organisaatiosta URA-hankkeeseen liittyen

SUY on antanut lausunnon valmisteltavana olevasta rakenneuudistushankkeesta. Lausunnossa yhdistys katsoo, että rakenneuudistuksen tavoitteet tuottavuuden ja taloudellisuuden parantamisesta ovat hyväksyttäviä. Keinoista säästöjen aikaan samiseksi olemme erimieltä. Perinnän jakaminen palkkojen alentamiseksi ei ole hyväksyttävä keino. Siirtymistä yhteen virastoon pidetään hyväksyttävänä. Kohtuulliset asiointi- ja toimitusmatkat edellyttävät nykyisen toimipaikkaverkoston säilyttämistä

  Lausunto kokonaisuudessaan

2. Kevätkokous ja oikeushallinnon ajankohtaispäivät 11.-12.3.2017

Yhdistyksen kevätkokous pidetään 11.3.2017 Helsingissä JHL:n keskustoimistolla. Kokouksen yhteydessä järjestetään oikeushallinnon ajankohtaispäivät. Ajankohtaispäivät alkavat maissa JHL:n keskustoimistolla ja jatkuvat risteilyllä Tallinnaan. Ilmoittautuminen oikeushallinnon ajankohtaispäiville tehdään liiton nettisivujen kautta. Kevätkokoukseen voi osallisitua ilman ilmoittautumista.

  Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet

3. Liiton edustajistovaalit 13.-29.3.2017

JHL:n edustajistovaalit järjestetään 13.- 29.3.2017. Vaaleissa valitaan 120 jäsentä liiton ylintä päätösvaltaa käyttävään edustajistoon. Vaaliaineisto postitetaan jäsenille maaliskuun alussa. Äänestää voi sähköisesti tai postin välityksellä. SUY pitää tärkeänä, että sillä olisi edustus liiton edustajistossa. Yhdistys on asettanut syyskokouksessa ehdokkaaksi Harri Lepolahden.

Ammattiliitto on jäsentensä liitto ja yhtä vahva kuin sen jäsenet ovat. Äänestysaktiivisuus kertoo jäsenistön vahvuudesta. Mitä suurempi äänestysaktiivisuus on, sitä laajempaa jäsenjoukkoa edustajiston jäsenet edustavat ja sitä vahvempi edustajisto on. SUY toivoo jäsenten käyttävän äänioikeuttaan edustajistovaaleissa.

Hyvää kevään jatkoa

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        
Palaa arkistoon