Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2018


Palaa arkistoon  
  Suy jäsentiedote

Joulukuu 2018  
  URA-LAIT EDUSKUNNAN LAKIVALIOKUNNASSA

Ulosoton rakenneuudistukseen liittyvät lainmuutokset ovat eduskunnan lakivaliokunnan käsittelyssä. Perustuslakivaliokunta on antanut oman lausuntonsa ja se on luettavissa eduskunnan sivuilla.
Perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota muutamiin kohtiin, jotka sen mukaan on korjattava esityksessä. Näitä ovat mm. ministeriön virkamiesten oikeus käsitellä ulosottorekisterin tietoja, perustäytäntöönpanon tarkempi määrittely laissa ja johtavien kihlakunnan voutien tehtävät, joista tulisi säätää tarkemmin laissa.

Oikeusministeriö ja valtakunnanvoudinvirasto ovat viikko sitten antaneet vastaselityksensä esitettyjen muutosten johdosta ja lakivaliokunta saanee oman mietintönsä valmiiksi vuoden vaihteen jälkeen. Aikataulu on haasteellinen sillä nykyinen eduskunta päättää työnsä maaliskuussa. Ministeriössä luotetaan edelleen siihen, että esitys ehditään käsitellä.

VUOSIKOKOUS OTTI KANTAA TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRÄÄN JA TOIMINTOJEN KESKITTÄMISEEN

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin marraskuun lopussa Hämeenlinnassa. Kokous hyväksyi julkilausuman, jossa otetaan kantaa nykyisen toimipaikkaverkon puolesta. Julkilausumassa esitetään myös perustäytäntöönpanosta luopumista. Siinä tapauksessa, jos täytäntöönpanon jakaminen toteutuu niin halutaan, että perustäytäntöönpanon keskittämisestä luovutaan ja sitä suoritetaan kaikilla niillä paikkakunnilla, missä on laajaa täytäntöönpanoa.

Kokous hyväksyi myös toimintasuunnitelman ja talousarvion ensi vuodelle. Henkilövalintoja ei ollut tällä kertaa. Vuosikokousta edeltävä päivänä pidettiin opintopäivä, jonka aikana kuultiin esityksiä rakenneuudistuksesta ja ulosottoa lähellä olevien viranomaisten ajankohtaisista hankkeista.

PALKKANEUVOTTELUISSA EI OLE TAPAHTUNUT ETENEMISTÄ

Virkaehtosopimusneuvottelut ovat olleet keskeytyneenä kesästä lähtien. Oikeusministeriössä on ollut muita kiireitä ja neuvottelupöytään on tarkoitus palata myöhemmin. Molemmin puolin on varmaan hyvä odottaa, mitä tapahtuu rakenneuudistuksen osalta eduskunnassa ja arvioida muutostarpeita sen pohjalta.

Työnantajalla on ollut ongelmia tämän vuoden palkankorotusten maksamisen kanssa. Korotuksia on maksettu taannehtivasti ja viimeksi on tullut maksuun yleiskorotus siirtolisiin (1 % 1.4 alkaen) ja virastoerä (0,6 % 1.6 alkaen), joka kohdennettiin jälkimmäiseen kokemuslisään. Näiden erien maksaminen tapahtuu joulukuun palkan maksun yhteydessä.
Yhdistys seuraa, että korotukset tulevat asianmukaisetsi maksuun. Seuraava maksuun tuleva sopimuserä on tammikuun palkan yhteydessä maksettava 9,2 %:n kertaerä.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Kiitos kuluneesta vuodesta ja Hyvää joulun aikaa !

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

31.05.2018  
  HALLITUKSEN ESITYS ANNETTU EDUSKUNNALLE

Hallitus antoi tänään esityksen eduskunnalle ulosoton uudistamisesta rakenneuudistuksen suunnitelmien mukaisesti. Esitys sisältää ulosottolaitoksen organisoimisen yhdeksi virastoksi ja ns. täytäntöönpanon jakamisen.

Eduskuntakäsittelyn on arvioitu kestävän noin puoli vuotta, mikä merkinnee sitä, että uudistuksen toimeenpano ei toteudu alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Oikeusministeriö on ilmoittanut tiedottavansa aikataulusta siinä vaiheessa, kun lakiesitys etenee eduskunnassa lakivaliokuntaan.

Toimipaikkoja koskeva asetus on tarkoitus antaa myöhemmin.
SUY jatkaa aktiivisesti hankkeen seurantaa ja vaikuttamista eduskuntakäsittelyn aikana.

VES-NEUVOTTELUISSA ODOTETTU URA-HANKKEEN ETENEMISTÄ

Kihlakunnanulosottomiesten VES-neuvotteluissa on odotettu, mitä tapahtuu hallituksen esitykselle. Nyt kun hallituksen esitys on annettu neuvottelut todennäköiesti jatkuvat ja ensivaiheessa laajantäytäntöönpanon osalta. Seuraavaksi neuvotteluajankohdaksi on sovittu 13.6.

ULOSOTTOLAITOKSEN MÄÄRÄAIKAISET VIRKAMIEHET

Henkilöstövahvuus ulosottolaitoksessa on tällä hetkellä 1145 Vakituisia kihlakunnanulosottomiehiä ja ylitarkastajia on yhteensä 367 Määräaikaisia kihlakunnanulosottomiehiä 129 joista ilman taustavirkaa 44 Määräaika 31.12.2018 saakka on 110 kihlakunnanulosottomiehellä. Määräaikaisten virkamiesten jatkot tulee valtakunnanvoudinviraston mukaan ratkaistavaksi mahdollisimman pian kesän aikana.

VALTAKUNNANVOUDIN ULOSTULO YLEN SIVUILLA

Valtakunnanvoudin ulostulo viime viikolla Ylen uutissivuilla liittyen kihlakunnanulosottomiesten palkkoihin on herättänyt aiheellista pahennusta ammattikunnassa. Ulostulosta ja sen vaikutuksista on keskusteltu valtakunnanvoudin kanssa kahden kesken ja asiaa on käsitelty ulosottolaitoksen YT:ssä. Valtakunnanvoudille on tehty selväksi, että palkkausasioiden käsittely julkisuudessa ei ole soveliasta.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

08.05.2018  
  URA-HANKE SIIRTYMÄSSÄ

Rakenneuudistuksen johtoryhmä kokoontui tänään. Kokouksessa kuultiin, että rakenneuudistuksen toimeenpanoa harkitaan siirrettäväksi vuodella. Oikeusministeri ei ole antanut hallituksen esitystä ja syynä on todennäköisesti se, että asiasta käydään vielä neuvotteluja hallituspuolueiden välillä.

Valtakunnanvoudinvirasto katsoo, että eduskuntakäsittely vaatii oman aikansa. Lisäksi lain vahvistamisen ja toimeenpanon väliin tarvitaan noin puolen vuoden aika. Tarkoituksenmukaista on, että toimenpano on vuodenvaihteessa 2020, mutta asiasta päättä aikanaan oikeusministeriö antaessaan hallituksen esityksen. Oikeusministeriö on ilmoittanut, että he tiedottavat asiasta vasta kun hallituksen esitys on annettu.

Valtakunnanvoudinvirasto haluaa odottaa hallituksen esitystä, ennen kuin ottaa kantaa määräaikaisten virkasuhteiden jatkoihin.

Suy vaati aktiivisempaa tiedottamista ja selvyyttä henkilöstön asemaan.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

23.04.2018  
  VVV HARKITSEE RAKENNEUUDISTUKSEN AIKATAULUA UUDELLEEN

URA-hankkeen johtoryhmä kokoontui viime keskiviikkona. Valtakunnanvouti kertoi ratkaisujen olevan nyt oikeusministeriön käsissä. Hallituksen esityksen antaminen on lykkääntynyt, eikä ole tiedossa, antaako ministeri esityksen ja milloin.
Valtakunnanvouti kertoi, että käsittelyn siirtyminen merkitsee sitä, että he joutuvat miettimään toimeenpanoaikataulua uudelleen.

Toimipaikkaesityksen osalta parhaillaan kuullaan kuntia ja ministeriön linjauksen jälkeen esitys menee vielä alueellistamisen koordinaatin käsittelyyn.

Virkaehtosopimusneuvottelut jatkuivat tänään maanantaina. Neuvotteluja leimasi työnantajapuolen epävarmuus URA-hankkeen etenemisestä. Molemmat neuvotteluosapuolet katsoivat tarkoituksenmukaiseksi odottaa, annetaanko hallituksen esitystä URA-hankkeesta vai ei.

Virastoerä (0,6 %) osalta päädyttiin käyttämään neuvotteluille varattu 2 kuukauden lisäaika ja katsomaan, tapahtuuko URA-hankkeen osalta ratkaisua.

Poliittisen vaikuttamisen puollella kävimme viime viikolla tapaamassa valtiovarainministeri Petteri Orpon valtiosihteeriä Anna-Kaisa Ikosta ja huomenna tapaamme lakivaliokunnan puheenjohtajan Kari Tolvasen.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22845


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote

12.04.2018  
  RATKAISUN HETKET KÄSILLÄ URA-HANKKEEN OSALTA

Ulosoton rakenneuudistukseen liittyvän hallituksen esityksen antaminen on siirtynyt viimeisimmän tiedon mukaan viikolle 16. Eduskunnan sivuilla on tieto, että kevätistuntokaudella käsiteltävät hallituksen esitykset pitäisi antaa viimeistään tänään 12.4 (vko 15), mutta Ura-hanketta koskeva esitys ei ole valtioneuvoston listalla. Nähtäväksi jää, onko Ura-esitys valtioneuvoston istunnossa ensi viikolla ja merkitseekö myöhästyminen eduskuntakäsittelyn siirtymistä syysistuntokaudelle vai jopa esityksen palauttamista uudelleen valmisteluun.

Yhdistys on käynyt aktiivisesti tapaamassa ministereitä, kansanedustajia ja erityisavustajia. Viime viikolla tapasimme oikeusministerin erityisavustajan ja liikenneministerin. Tällä viikolla vuorossa oli ministeri Terhon erityisavustaja. Tapaamispyyntö on vetämässä myös itse oikeusministerille. Kaikki hallituspuolueet on informoitu hankkeen riskeistä ja vaihtoehtoisesta toteuttamisesta. Keskusteluissa päättäjien kanssa on käynyt ilmi, että painetta URA-esityksen muuttamiselle on ja ministeri on luvannut, että asiasta keskustellaan vielä hallituksen piirissä.

VES-NEUVOTTELUISSA EI EDISTYSTÄ

VES-neuvotteluja on käyty laajantäytäntöönpanon osalta. Työnantajan päätavoite tuntuu olevan sporttelijärjestelmästä luopuminen. Neuvotteluissa on ollut esillä palkkatasoon ja rakenteeseen liittyviä asioita. Viime vuoden palkka-aineisto on otettu mukaan tarkastelun pohjaksi. Työnantaja pyrkimys alentaa kihlakunnanulosottomiesten palkkoja on vaikeuttanut neuvotteluja palkkausjärjestelmän kehittämisestä. Seuraava kokous on 24.4.2018

Perustäytäntöönpanon osalta VES-neuvottelut ovat olleet toistaiseksi keskeytyneenä.

Lisätietoja : Harri Lepolahti p. 029 56 22845

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys


 
*   *   *   *   *   *        

  Suy jäsentiedote 1 / 2018

28.02.2018  
  Suomen kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys Ry kutsuu jäsenensä kevätkokoukseen.

Paikka ja aika: la 10.03.2018 klo 15 - 16 JHL:n toimipiste, Sörnäisten rantatie 23, 00500 Helsinki.

Asialistalla mm. sääntömääräiset asiat.

Kevätkokous järjestetään JHL:n ajankohtaispäivien yhteydessä, jonka ohjelmaan kuuluu Tallinnan risteily. Ajankohtaispäiville osallistumisesta on lähetetty aikaisemmin informaatiota.

Sydämellisesti tervetuloa !

SUY Ry:n hallitus


 
*   *   *   *   *   *        

Palaa arkistoon