Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
 Finlands Häradsutmätningsmän rf
     
  Etusivu | Puheenjohtaja | Hallitus | Luottamusmiehet | Koulutus | Kertomukset | Jäsenlehti | Arkisto | Ulosottolaskin | Vanhat karhut ry  
     
 
  Jäsentiedotteet 2012


Palaa arkistoon  
  Tasavallan Presidentti on myöntänyt kihlakunnanulosottomiehille seuraavat huomionosoitukset:

06.12.2012  
  Kamreerin arvonimi

Pulkkinen Juhani, Helsinki

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein:

Ahonen Markku Kalervo, Savonlinna
Apaja Tapio, Turku
Jauhiainen Tuomo, Helsinki
Jyrkkiö Juha Matti, Pori
Kokko Juha Tapani, Lahti
Kröger Marja-Leena, Helsinki
Lehto, Hannu Juhani, Lapua
Maunula Jukka Kalevi, Isojoki
Niemi Eliisa Anna Maria, Oulu
Peltomaa-Partinen Pirjo, Rauma
Pystynen Tuija Kaarina, Tampere
Rantanen Leila Maria, Mikkeli
Räsänen Mika Pekka, Kajaani
Santtila Merja Tellervo, Kurikka

Yhdistys onnittelee kihlakunnanulosottomiehiä


 
*   *   *   *   *   *        


  Ulosoton toimitilaratkaisujen on edistettävä työhyvinvointia

26.11.2012  
  Toimitiloja uudistettaessa on huomioitava työrauha ja tietosuoja

Oikeusministeriön hallinnonalalle on valmistunut toimitilastrategia, jonka tavoitteena on toimitilakustannusten alentaminen. Toimitilastrategia konkretisoituu parhaillaan ulosottovirastojen uusissa toimitilahankkeissa eri puolilla maata.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys on seurannut toimitilasuunnittelua ja on huolissaan siitä, että säästöjä ollaan hakemassa työhyvinvoinnin kustannuksella. Esillä olleiden toimitilaratkaisujen perusteella ulosoton henkilöstö joutuu tulevaisuudessa työskentelemään entistä ahtaammissa ja epätarkoituksen- mukaisemmissa tiloissa. Strategian pohjalta tapahtuva toimitilasuunnittelu ei huomioi ulosottomiesten työn luonnetta, eikä asiakkaiden tietosuojaa.

Yhdistys katsoo, että kaavailtujen uudistusten myötä työn tuottavuus heikkenee työhyvinvoinnin laskiessa. Tavoiteltuja säästöjä ei tulla saavuttamaan.

Työhyvinvointi lähtee hyvästä työyhteisöstä

Työpaikka on yksi ihmisen tärkeimpiä ympäristöjä elämässä ja siellä vietetään huomattavan suuri osa päivästä. Työpaikan toimitiloilla ja sen myötä työskentelyolosuhteilla on suuri merkitys työhyvinvoinnille ja tulosten saavuttamiselle. Kun työympäristö on miellyttävä, työskentely on tehokkaampaa ja työn tulokset paranevat.

Toimitilastrategian myötä ulosottomiehiä on suunniteltu sijoitettavaksi työskentelemään avokonttoreihin. Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan avotoimistoihin liittyy paljon epäkohtia. Ihmiset ovat tyytymättömämpiä ja tekevät enemmän virheitä avotoimistoissa kuin omissa huoneissa työskenneltäessä. Avotoimistoihin liittyviä sisäympäristöhaittoja, jotka vaikeuttavat työn suorittamista, ovat melu, ilmanlaatu, tilanahtaus ja epäviihtyisyys. Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys haluaa kiinnittää oikeusministeriön ja valtakunnanvoudinviraston huomiota ulosottomiesten työskentelyolosuhteisiin uusia toimitiloja suunniteltaessa. Työrauha ja tietosuoja saavutetaan parhaiten mahdollistamalla työskentely omissa työhuoneissa.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 5622845


 
*   *   *   *   *   *        


  Ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnalle

20.11.2012  
  SUY ry esittää, ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnan käsittelyyn seuraavia asioita.

1. Esitämme, että valtakunnanvoudinviraston yhteyteen perustetaan ulosottolaitoksen Hyvinvointi- ja
työsuojelutoimikunta.


Ulosottolaitoksessa tulee käynnistää tavoitteellinen työsuojelu- ja työhyvinvointityö. Valtion tarkastusvirasto on kertomuksessaan 202/2010 todennut, että virastojen tuli nykyistä enemmän kiinnittää huomiota työturvallisuuden johtamiseen ja ottaa se osaksi viraston kokonaisjohtamista. Myös ulosottolaitoksessa tarvitaan jatkuvia toimenpiteitä, joita kehitetään johtamisen ja edustuksellisen yhteistoiminnan avulla. Strateginen työhyvinvoinnin johtaminen parantaa organisaation kykyä tehdä tulosta. Ulosottolaitoksen hyvinvointi- ja työsuojelutoimikunnan tehtävänä olisi tukea ja ohjata virastoissa tapahtuvaa työtä.

2. Esitämme ulosottovirastojen henkilöstöetuuksien nostamista oikeusministeriön johdon suosittelemalle tasolle

Oikeusministeriön johto on selvittänyt kuluneen vuoden aikana hallinnonalalla käytössä olevia henkilöstöetuuksia. Johdon arviointiraportissa (liite) todetaan, että ulosottolaitoksen virastoissa liikunnan ja kulttuurin tukemiseen käytetyt menot ovat jääneet selvästi jälkeen muista virastoryhmistä. Johdon arvioinnin mukaan taso tulisi olla noin 200 euroa / htv.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 56 22 845


 
*   *   *   *   *   *        


  Vuosikokous Oulussa 17.-18.11.2012

15.10.2012  
  Kihlakunnanulosottomiesten opintopäivä ja yhdistyksen vuosikokous pidetään 17.-18.11.2012 Oulussa Radisson Blu Hotellissa.

Yhdistys tarjoaa osallistujille opintopäivän aikana lounaan ja yhteisen päivällisen.

Huonevaraukset pyydetään tekemään viimeistään 2.11.2012 suoraan hotelliin p. 020 1234 730.
Niitä, jotka eivät majoitu, mutta osallistuvat lounaalle tai päivälliselle, pyydetään ilmoittamaan osallistumisesta Sirpa Myllyojalle p. 029 56 29114 tai sirpa.myllyoja@oikeus.fi

Kokouskutsu ja aikataulu liitteessä.

Opintopäivän ohjelma lähetetään erikseen.

TERVETULOA OULUUN

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry

  Tulosta kartta.

 
*   *   *   *   *   *        


  Ulosottomiespäivät Olussa 17.-18.11.2012

01.10.2012  
  Yhdistyksen vuosikokous ja opintopäivä järjestetään tänä vuonna Oulussa 17.-18.11.2012.
Opintopäivä on lauantaina ja vuosikokokous sunnuntaina.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta lähetetään jäsenille lokakuun loppupuolella Karhusetissa ja luottamusmiehen tiedotteessa.

Tervetuloa ulosottomiespäiville


 
*   *   *   *   *   *        


  "Yhteinen tulevaisuus" -virastokierros käynnistyy

26.09.2012  
  Onko kihlakunnanulosottomiesten tulevaisuus perintätehtaassa ?
Siirtyykö täytäntöönpanotehtäviä toimistolle ?
Miksi järjestöjen yhdistyminen ei etene ?

Ulosottolaitoksen tulevaisuushankkeen pohjalta järjestämme tiedotus- ja keskustelutilaisuuksia kihlakunnanulosottomiehille.
Tarkoitus on käydä yhdessä läpi eri tulevaisuuden vaihtoehtoja kihlakunnanulosottomiesten työn ja edunvalvonnan näkökulmasta.
Tavoitteemme on järjestää tilaisuus kaikissa ulosottovirastossa. Kierros alkaa Porista ja jatkuu Jyväskylä, Seinäjoki, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio, Helsinki...jne.


 
*   *   *   *   *   *        


  SUY teki esityksen etätyöstä

09.06.2012  
  SUY on tehnyt ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnalle esityksen etätyön kokeilemisesta ulosottovirastoissa. Yhdistys katsoo, että etätyö kuuluu nykyaikaan ja tuo kaivattua joustoa työntekemiseen. Tuloksellisuus ja työtyytyväisyys paranevat etätyön myötä. Etätyön käyttöönotto on tarpeen erityisesti toimipaikkauudistuksen johdosta, kun työmatkat pitenevät.


 
*   *   *   *   *   *        


  VVV asetti etätyö -työryhmän

09.06.2012  
  Valtakunnanvoudinvirasto on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään etätyön soveltuvuutta ulosotto- tehtävissä. Työryhmän toimeksiantona on laatia selvitys etätyömahdollisuudesta ja ohjeistuksesta vuoden loppuun mennessä.
SUY on nimennyt työryhmään edustajakseen Jyrki Kotasen Keski-Suomen ulosottovirastosta. Yhdistyksen tavoitteena on, että etätyö tulee mahdolliseksi kaikille kihlakunnanulosottomiehille.


 
*   *   *   *   *   *        


  Puheenjohtaja liittohallitukseen

   
  Yhdistyksen puheenjohtaja on valittu valtiosektorin edustajaksi liiton hallitukseen edustajiston järjestäytymiskokouksessa 6.-7.6.2012 Helsingissä.


Edustajistopuhe 7.6.2012


 
*   *   *   *   *   *        


  ULOSOTTOVIRASTOISSA TARVITAAN UUDENLAISTA JOHTAJUUTTA

   
  Henkilöstöjohtaminen on asetettava asiantuntijuuden etusijalle

Oikeusministeriössä on valmisteltavana uusi henkilöstöstrategia vuosille 2012-2016. Henkilöstöstrategia on pitkänaikavälin suunnitelma, missä määritetään koko hallinnonalalle yhteiset henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet niiden saavuttamiseksi. Tavoitteena on tukea hallinnonalan tehtävien hoitamista ja varmistaa henkilöstön hyvinvointi.

Hyvä henkilöstöpolitiikka edellyttää hyvää johtamista. Johtamisen ja esimiestaitojen merkitys työhyvinvoinnille on ratkaiseva. Edellisessä strategiassa vuosille 2008-2011 keskeisenä painopisteenä olikin johtamisosaamisen ylläpito ja kehittäminen sekä erityisesti henkilöstöjohtamisen merkitys.

Ulosottolaitoksessa on perinteisesti ollut hyvin jäykkä, hierarkkinen ja autoritäärinen johtamiskulttuuri. Johtajiksi ei valita henkilöstöjohtajia vaan asiantuntijalakimiehiä. Ainoastaan virastopäälliköiltä vaaditaan kelpoisuusehtojen mukaan johtamistaitoja, mutta heidänkin kohdallaan johtajuus periytyy lähinnä virkaiän perusteella.

Henkilöstöllä on oikeus hyvää ja pysyvään johtamiseen.

Henkilöstöjohtamisen merkitys korostuu ulosottolaitoksessa, koska tulokset perustuvat henkilöstön ammattitaitoon. Johtamisella vaikutetaan sekä tuloksellisuuteen, että työhyvinvointiin. Taitava henkilöstöjohtaminen tarkoittaa huolehtimista henkilöstön jaksamisesta, sitoutumisesta ja osaamisesta......

Kannanotto on kokonaisuudessaan liitteenä

Terveisin

Harri Lepolahti
puheenjohtaja
Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys ry
puh. 010362 2845

Jakelu: Oikeusministeriö, VVV, ulosottovirastot, JHL, Pardia, Juko 
*   *   *   *   *   *        


  RANKINGLISTAT JÄIHIN

   
  Ulosottolaitoksen yhteistyötoimikunnassa on käsitelty ulosottovirastoissa käytössä olevia tapoja mitata kihlakunnanulosottomiesten työn tehokkuutta ja asettaa heitä paremmuusjärjestykseen. Tällaisten tietojen käytön ja erityisesti julkistamisen sopivuudesta ja lainmukaisuudesta, ottaen huomioon työelämän tietosuojaa koskeva lainsäädäntö, on herännyt epäilyksiä.

Valtakunnanvoudinvirasto on päättänyt asettaa työryhmän selvittämään tilannetta. Samalla ulosottovirastoja kehotetaan toistaiseksi pidättäytymään näiden ns. rankinglistojen julkaisemisesta esimerkiksi virastojen ilmoitustaululla kunnes asia on selvitetty.


 
*   *   *   *   *   *        


  ARVONTAVOITOT TURKUUN JA HELSINKIIN

   
  Edustajistovaaleissa äänetäneiden kesken arvottiin kaksi Holiday Clubin 100 euron lahjakorttia.
Itella arpoi voittajat, joista toinen oli Varsinais-Suomen ulosottovirastosta ja toinen Helsingin ulosottovirastosta.
Palkinnot toimitetaan voittajille henkilökohtaisesti luottamusmiesten välityksellä.


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsenkirje

huhtikuu 2012  
  1. Kiitos hyvästä vaalituloksesta.
Yhdistys saavutti erinomaisen tuloksen liiton edustajistovaaleissa. Ehdokkaidemme saama äänimäärä merkitsee ilahduttavan korkeaa äänestysprosenttia jäsenkunnassamme. Ulosottomiehet osoittivat jälleen kerran olevansa vaikutusvaltainen yhdistys. Tuloksen ansiosta puheenjohtaja Harri Lepolahti tuli valituksi liiton edustajiston jäseneksi.

2. Valtioneuvoston kehyspäätös edellyttää oikeusministeriöltä lisäsäästöjä
Valtioneuvoston tekemä kehyspäätös vuosille 2013-2016 sisältää oikeusministeriön hallinnonalalle menoleikkauksia, jotka edellyttävät merkittäviä toiminnallisia ja rakenteellisia uudistuksia. Vuonna 2015 säästöjä tulee saada aikaiseksi noin 22 miljoonan euron edestä. Missä määrin säästöt tulevat kohdentumaan ulosottolaitokseen, on vielä avoinna.

3. Holiday Clubin lomaviikot haettavissa 17.4 asti liiton jäsensivuilla
JHL on hankkinut jäsenistön käyttöön 86 Holiday Clubin viikkolomaosaketta. Loppuvuoden lomaviikkojen eli viikkojen 23-52/ 2012 osalta hakuaika päättyy 17.4. Hakuohjeet ja sähköinen hakulomake löytyvät liiton jäsensivuilta.

4. SUY on mukana Facebookissa.
SUY on avannut jäsenistön käyttöön omat Facebook-sivut. Sivut täydentävät yhdistyksen kotisivuja ja niille kerätään ajankohtaisia ulosottomiehiä kiinnostavia ja hyödyttäviä uutisia. Sivuilla on myös mahdollisuus kommentoida juttuja. Linkki yhdistyksen profiiliin Facebookissa löytyy kotisivuiltamme www.ulosotto.fi.

Facebook-sivujen osoite on http://www.facebook.com/pages/SUY-ry/382592478435433

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 562 2845


 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote

02.04.2012  
  VAALITULOS YLLÄTTI

Yhdistys saavutti tavoitteen ja sai vaaleissa oman ehdokkaan liiton edustajistoon. Allekirjoittanut tuli valituksi edustajistoon 194 äänellä.
Kiitos kuuluu aktiiviselle jäsenistölle. Ehdokkaidemme kokonaisäänimäärä kertoo siitä, että äänestysprosentti on jäsenistömme keskuudessa ollut todella korkeaa luokkaa. Kihlakunnanulosottomiehet ovat jälleen kerran osoittaneet olevansa yhdessä erittäin vahva vaikuttaja.

Kiitos luottamuksesta
Työ yhteisten asioiden eteen jatkuu

Harri Lepolahti
puheenjohtaja

 
*   *   *   *   *   *        


  Jäsentiedote

17.02.2012  
  VIRASTOERÄ TOTEUTUMASSA YLEISKOROTUKSENA
Virastoerästä käydyissä neuvotteluissa on työnantajan kanssa päädytty erän kohdentamiseen yleiskorotuksena kaikille. Työnantaja tavoitteli ensin erän käyttämistä henkilökohtaisen palkanosan osuuden kasvattamiseen. SUY katsoi, että kihlakunnanulosottomiehet saavat parhaan hyödyn, kun erä jaetaan kaikille yleiskorotuksena. Uudet tehtäväkohtaiset palkat ovat rootelissa 2673,57 ja erpissä 4191,70. Korotukset tulevat maksuun 1.3.2012 lähtien. Kertaerä 150 eur maksetaan maaliskuun tai viimeistään huhtikuun palkan maksun yhteydessä.

TYÖNANTAJA LAKKAUTTI OVO-PALKKION MAKSAMISEN
Työnantaja lopetti vuoden alusta kihlakunnanulosottomiehille sijaisuuksista maksettavan ovo-palkkion maksamisen. Perusteluna työnantaja käytti sitä, että muillekaan virkamiehille ei makseta sijaisuuksista ja että sijaisuuksien tekijöitä löytyy myös pelkillä sportteleilla. Kävimme työnantajan kanssa useita neuvotteluja palkkion säilyttämisen puolesta ja tulemme pitämään asiaa esillä myös jatkossa. Yhdistys seuraa sijaisuusjärjestelyjä ja on valmis puuttumaan niihin, mikäli tarvetta ilmenee.

ERIKOISPERINTÄÄN LISÄÄ RESURSSEJA
Harmaantalouden ja talousrikollisuuden torjumista sekä viranomaisyhteistyötä tehostetaan vahvistamalla ulosoton erikoisperintää. Eri puolilla maata erikoisperintäyksiköissä on avautunut haettavaksi yhteensä 10 kihlakunnanulosottomiehen paikkaa.

LIITTOVAALEISSA 1200 EHDOKASTA
Liittovaalit käydään 12.-28.3.2012 ja liiton edustajistoon pyrkii 1200 ehdokasta. Äänestys tapahtuu sähköisesti tai postitse jäsenen valinnan mukaan. Vaalissa valitaan liiton korkeimpaan päättävään elimeen, edustajistoon, 120 jäsentä. Kihlakunnanulosottomiehistä ehdolla ovat Harri Lepolahti Helsingistä ja Seppo Numminen Raumalta.

ETÄTYÖ MAHDOLLISEKSI KAIKILLE
Yhdistyksen hallitus on asettanut tavoitteeksi, että kaikilla kihlakunnanulosottomiehillä on mahdollisuus etätyön tekemisen vuoden 2013 loppuun mennessä. Etätyön käyttöönotto edellyttää kuitenkin kiinteiden työasemien vaihtamista kannettaviksi. Laitekannan vaihdon tullessa virastoissa ajankohtaiseksi ulosottomiesten kannattaa huomioida etätyömahdollisuus valitessaan kiinteän ja kannettavan työaseman välillä.

SUY KÄYNNISTI OMAN ”ULOSOTON TULEVAISUUS” -HANKKEEN
"Työtä ulosoton liukuhihnalla vai vaativaa lainkäyttöprosessia. Säilyvätkö täytäntöönpanotehtävät ulosottomiehillä ?"

Valtakunnanvoudinvirasto on ilmoittanut aloittavansa ulosoton tehtävien, työmenetelmien ja virkarakenteen tarkastelun osana tulevaisuuden resurssisuunnittelua. SUY haluaa olla mukana kehittämässä ulosottotyötä ja yhdistyksen hallitus onkin käynnistänyt oman hankkeen ”Kohti ulosoton tulevaisuutta”. Hankkeen tarkoituksena on tarkastella ulosottomiehen näkökulmasta ulosoton kehittämistä ja tulevaisuudenkuvaa. Ensimmäinen kaikille avoin aivoriihi järjestetään huhtikuussa kevätkokouksen yhteydessä.

Lisätietoja: Harri Lepolahti p. 029 562 2845


 
*   *   *   *   *   *        


  Kannanotto ulosoton henkilöstöstä laadittuihin rankinglistoihin

03.02.2012  
  Hei !

Lähetän tiedoksi yhdistyksemme kannanoton ulosoton henkilöstöstä laadittuihin julkisiin rankinglistoihin.
Kannanotto on kokonaisuudessaan viestin liitteenä.

Suomen Kihlakunnanulosottomiesten Yhdistys

Harri Lepolahti
puheenjohtaja
p. 0103622845

TYÖNTEKIJÖISTÄ JULKAISTUT RANKINGLISTAT EIVÄT KUULU HYVÄÄN TYÖYHTEISÖÖN

Muutamissa ulosottovirastoissa on otettu käyttöön henkilöstön suoriutumista kuvaava rankinglista.
Työntekijöitä arvioidaan tietojärjestelmän tuottamien raporttien perusteella ja heistä laaditaan lista paremmuus-
järjestyksessä.
Listat ovat julkisia ja henkilöstölle on jäänyt epäselväksi, mikä on näiden rankinglistojen tarkoitus.

SUY katsoo, että työntekijöiden laittaminen paremmuusjärjestykseen ei ole oikeusministeriön henkilöstö-
politiikan mukaista.

Listan häntäpäässä olevien työntekijöiden nimien julkaiseminen ja "rankaiseminen" töiden poisottamisella, ei ole kannustavaa johtamista.

Henkilötietolaki ja laki työelämän yksityisyyden suojasta edellyttävät, että työntekijöistä kerättäviä tietoja käsitellään asianmukaisesti ennalta määrättyyn tarkoitukseen ja että työntekijöiden tiedot suojataan asiattomien pääsyltä. Rankinglistat eivät täytä tietosuojavaatimuksia.

Ulosottoviraston tavoitteet saavutetaan yhteistyöllä ja silloin ilmapiirillä on ratkaiseva merkitys tuloksen tekemisessä.
Työntekijöiden jakaminen julkisesti hyviin ja huonoihin ei edistä yhteistoimintakulttuuria, eikä ole työhyvinvointia kehittävää.

SUY edellyttää, että virastot huomioivat rankinglistojen käytössä niin tietosuojan kuin asianmukaisuuden vaatimukset........

Jakelu: OM, VVV, ulosottovirastot, JHL, JUKO, Pardia
 
Palaa arkistoon